Novosti - Razno

Razno

Razno

EU projekt - IZVRSNOST I UČINKOVITOST U VISOKOM OBRAZOVANJU U POLJU EKONOMIJE - E4

5. travnja 2019. | Događanja

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Ekonomski fakultet u Splitu sklopio je dana 22. ožujka 2019. godine s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava radi provedbe projekta pod nazivom IZVRSNOST I UČINKOVITOST U VISOKOM OBRAZOVANJU U POLJU EKONOMIJE - E4, čija je ukupna vrijednost 3.994.067,99 kuna, uz stopu vlastitog sufinanciranja 0%.

U fokusu projekta su standardi zanimanja (SZ) i odgovarajući standardi kvalifikacija (SK) te unaprjeđenje sveučilišnih studijskih programa (SP) iz polja ekonomije, odnosno iz područja poslovne informatike, turizma, računovodstva, poduzetništva i međunarodnog poslovanja.

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja uz razvoj i korištenje modernih metoda učenja i poučavanja. Ostvarenje specifičnih ciljeva projekta temeljit će se na ESG standardima i HKO-u, a obuhvatit će jačanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja, rad centara za razvoj karijera, gospodarskih savjeta, informiranja javnosti te svekolikog unapređenja sustava kvalitete (stvaranje institucionalnih i financijskih okvira održivosti).

Projekt je započeo danom potpisivanja Ugovora, a traje 36 mjeseci.

Partneri u provedbi projekta su:

  • Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
  • Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku
  • Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • Sveučilište u Zadru
  • Sveučilište u Dubrovniku
  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli