Novosti - Razno

Razno

Razno

Poziv za angažman studenata u sklopu molibne izložbe "Euro na kotačima" HNB-a!

13. listopada 2022. | Izdvojeno, Razno, Oglasi, Natječaji

Hrvatska narodna banka u okviru informativne kampanje za uvođenje eura u Republici Hrvatskoj organizira mobilnu izložbu Euro na kotačima, koju će izvesti u suradnji sa zajednicom ponuditelja (Trotočka d.o.o. i Super Truper Mix d.o.o.). Cilj mobilne izložbe je prenijeti građanima sve važne informacije koje se tiču uvođenja eura educiranjem i objektivnim informiranjem, predstavljanjem značenja uvođenja eura u osobnom i društvenom kontekstu uz postizanje nesvakidašnjeg doživljaja za posjetitelje i uz osobni kontakt.

Mobilna izložba proći će 27 većih gradova s cijelom kompozicijom mobilne izložbe i oko 70 manjih gradova u kojima će se izložba najavljivati. Projekt započinje polovicom listopada 2022. i traje do polovice/kraja prosinca 2022. Sadržaj izložbe bit će predstavljen kroz devet točaka izložbe, a sastavni dio izložbe bit će i info kupola kojoj će građani moći pristupiti radi dodatnih informacija.

Očekuje se da bi izložbu moglo fizički posjetiti preko 50 tisuća građana, što stvara potrebu za angažmanom velikog broja edukatora. Uloga edukatora je usmjeravati posjetitelje tijekom prolaska kroz izložbu, pomagati im prilikom korištenja interaktivnih elemenata izložbe, dijeliti posjetiteljima promotivne materijale te odgovarati na njihova pitanja.

HNB je pripremio priručnik za edukaciju studenata, organizirat će predavanja za studente zainteresirane za angažman u svojstvu edukatora mobilne izložbe te će provesti njihovu selekciju.

Zadatak studenata angažiranih na realizaciji mobilne izložbe bit će:

  • savladavanje sadržaja koji će biti predstavljen na mobilnoj izložbi
  • razumijevanje načina funkcioniranja mobilne izložbe kako bi posjetiteljima mogli pomoći tijekom prolaska izložbom
  • savladavanje osnova primjerene komunikacije s građanima
  • sudjelovanje u mobilnoj izložbi tijekom 10-ak dana bilo u mobilnim timovima koji će posjećivati tzv. satelitske gradove, bilo u timovima na samom postavu izložbe i 8-satni rad u svojstvu edukatora tijekom tih 10-ak dana
  • usmjeravanje posjetitelja tijekom izložbe
  • pomaganje građanima u korištenju interaktivnih elemenata izložbe
  • dijeljenje promotivnih materijala
  • odgovaranje na pitanja građana

Hrvatska narodna banka će studentima osigurati nagradu za obavljeni rad. Studentima će HNB dodijeliti mentore tijekom obavljanja stručne prakse, a predviđeno je da mentori budu zaposlenici HNB-a također angažirani na mobilnoj izložbi. Po završetku angažmana Hrvatska narodna banka će studentima izdati potvrdu o sudjelovanju u projektu.

Natječaj je objavljen na web stranicama Studentskog centra Split ( https://www.scst.unist.hr/student/za-studente/ponuda-poslova) gdje se nalaze svi detalji vezani za prijave.