Novosti - Razno

Razno

Razno

Treći upis nepoloženog predmeta

21. rujna 2021. | Upisi, Studij

Tumačenjem Odluke Senata Sveučilišta u Splitu od 24. rujna 2020. godine koje se odnosi na mogućnost i uvjete trećeg upisa nepoloženog predmeta, treći upis nepoloženog predmeta vrijedi i za akademsku godinu 2021./2022. Navedeno pravo odnosi se samo na jedan nepoložen predmet koji nije položen nakon dva prethodna upisa. Iznos praticipacije školarine za ovu kategoriju studenata bit će određeni posebnom Odlukom Fakultetskog vijeća.

Dokumenti za preuzimanje