Novosti - Razno

Razno

Razno

UPIS KOLEGIJA NA ENGLESKOM JEZIKU

1. listopada 2020. | Upisi, Studij, Oglasi

U a.g. 2020/2021. studentima Fakulteta nudi se mogućnost upisa slijedećih kolegija na engleskom jeziku: 

Preddiplomski studij: Poslovno planiranje, Poslovno komuniciranje, Poslovni informacijski sustavi, Ponašanje potrošača, Poduzetništvo, Menadžment ljudskih resursa, Menadžment, Istraživanje tržišta, Regionalna ekonomija, Urbana ekonomija, Suvremene ekonomske teorije, Marketing destinacije, Elektroničko poslovanje, Poduzetničko planiranje, Financijske institucije i tržišta, Financijski menadžment 1, Hotelski informacijski sustavi, Uvod u turizam, Strategije marketinga i Statistička analiza. 

Diplomski studij: Upravljanje promjenama, Korporacijsko restrukturiranje, Krizni menadžment, Marketing menadžment, Ekonomska politika EU, Politička ekonomija globalizacije, Posebni oblici turizma, Revizija, Poslovno odlučivanje, Financijsko modeliranje, Međunarodni financijski menadžment, Makroekonomski menadžment, Marketinška komunikacija, Upravljanje marketingom javnih i neprofitnih organizacija, Metodologija ekonomskih istraživanja, Analiza vremenskih nizova i panel podataka, Kulturološki studiji u poslovanju, Strateški menadžment, Ekonomika okoliša, Industrijska politika EU i Projektiranje organizacije.

Uvjet za izvođenje kolegija na engleskom jeziku je minimalno upisanih 5 studenata. Navedeni kolegiji izvodili bi se na oba jezika (hrvatskom i engleskom) osim kolegija Kulturološki studiji u poslovanju i Posebni oblici turizma koji bi se izvodili samo na engleskom jeziku. Kolegiji Analiza vremenskih nizova i panel podataka i Poslovno odlučivanje na engleskom jeziku izvodili bi se u ljetnom semestru, a kolegij Statistička analiza na engleskom jeziku izvodio bi se u zimskom semestru. 

Odabir opcije upisa kolegija na engleskom jeziku bit će moguć prilikom predupisa. Potiču se studenti, osobito oni koji se u nastavku studija planiraju prijaviti za studijski boravak u inozemstvu, da upišu kolegij/e na engleskom jeziku. Opcija upisa kolegija na engleskom jeziku dodatno će se bodovati prilikom prijave za odlazak na studijski boravak. Interakcija sa stranim studentima te korištenje i poboljšanje znanja jezika struke neke su u nizu prednosti upisa kolegija na engleskom jeziku. Više o ovakvoj nastavi za studente koji stvaraju prilike pročitajte na poveznici: http://www.efst.unist.hr/o-fakultetu/novosti/oglasi/nastava-na-engleskom-jeziku-za-studente-koji-stvaraju-prilike .