Novosti - Studij

Studij

Studij

Postupak odabira mentora pri izradi završnih, stručnih, istraživačkih (1 i 2), diplomskih radova i poslovnih projekata

14. prosinca 2021. | Studij

Dana 14.12.2021 otvara se postupak odabira mentora pri izradi studentskih radova u akademskoj godini 2021/22.
Studenti koji imaju od prethodne akademske godine potvrđeno mentorstvo ne biraju novog mentora.

Postupak se u u tekućoj akademskoj godini odvija u dva ciklusa.

1. ciklus

U prvom ciklusu će se studentima koji imaju upisan odgovarajući predmet (poslovni projekt, stručni rad, završni rad, istraživački rad I, istraživački rad II, diplomski rad i diplomski ispit) omogućiti izbor jednog željenog mentora putem mrežnih stranica Fakulteta i sustava MOJ EFST.

Pri tom se:

  • u periodu od 14.12.2021. do 23.12.2021. do 12:00 otvara ciklus prijava za radove na diplomskoj razini studija (istraživački I, istraživački rad II i diplomski rad na sveučilišnom studiju; stručni rad i završni rad na stručnom studiju),
  • od 10.01.2022. do 21.01.2022. do 12:00 otvara ciklus prijava za radove na preddiplomskoj razini studija (završni rad na sveučilišnom studijima te poslovni projekt i završni rad na stručnim studijima).

Nakon odabira od strane studenta, mentor putem elektroničke pošte dobiva obavijest da je odabran za mentoriranje te na mrežnim stranicama Fakulteta može potvrditi ili odbiti mentorstvo.

  • U slučaju da mentor potvrdi mentorstvo, studentu se dodjeljuje odabrani mentor i izbor se smatra konačnim.
  • U slučaju da mentor odbije mentorstvo, studentu se omogućuje ponavljanje postupka i odabir drugog mentora.
  • U slučaju da mentor u roku od pet (5) radnih dana niti potvrdi niti odbije mentorstvo, prijava se poništava i studentu se omogućuje ponavljanje postupka bez ograničenja (može odabrati drugog ili ponovno istog mentora).

Student se mora, radi dogovora o temi, u roku od tri (3) radna dana od odabira javiti odabranom mentoru u okviru konzultacija za daljnji postupak dogovora i prijave teme odgovarajućih radova u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Svi odabiri studenata koje mentori do kraja prvog ciklusa ne potvrde smatrat će se odbijenima.

2. ciklus

Drugi ciklus odabira mentora odnosi se na studente koji se nisu dogovorili s mentorom u prvom ciklusu.

Na mrežnim stranicama Fakulteta oglašavaju se imena nastavnika kod kojih je ostalo mjesta za mentoriranje radova nakon prvog ciklusa odabira.

Studenti koji nemaju mentora imaju mogućnost u roku 2 tjedna od otvaranja odabira kroz sustav MOJ EFST predložiti pet (5) potencijalnih mentora redoslijedom preferencija od 1 do 5. Po zatvaranju prijava će se svim studentima dodijeliti mentor temeljem nepopunjenih radnih sati nastavnika za mentoriranje, izraženog redoslijeda preferencija studenata i ponderiranog prosjeka studenata.

Završetak odabira

Nakon završetka drugog ciklusa odabira mentora, u roku od 10 dana objavljuje se konačni popis svih studenata s dodijeljenim mentorima.

Studenti se mentoru trebaju javiti u okviru konzultacija za dogovor i daljnji postupak prijave teme radova u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Ekonomskog fakulteta u Splitu.