Novosti - Studij

Studij

Studij

Tijekom ljeta 2022. biti će mogući upisi na novi poslijediplomski specijalistički studij Menadžment zdravstvenih organizacija!

17. svibnja 2022. | Upisi, Izdvojeno, Razno
Tijekom ljeta 2022. biti će mogući upisi na novi poslijediplomski specijalistički studij Menadžment zdravstvenih organizacija!

Temeljem dobivenih potvrda od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, na Sveučilištu u Splitu će se u zimskom semestru akademske  godine 2022./2023. početi izvoditi zanimljiv i atraktivan studijski program - poslijediplomski specijalistički studij Menadžment zdravstvenih organizacija, čiji je nositelji Ekonomski fakultet, a sunositelj Medicinski fakultet. Upis polaznike provest će s tijekom ljeta 2022. godine, a nastava će se u potpunosti izvoditi na Ekonomskom fakultetu na hrvatskom i engleskom jeziku. Ovaj zajednički poslijediplomski specijalistički studij omogućit će edukaciju djelatnika u zdravstvenom sektoru, ali i svih onih kojima ovo područje obrazovanja predstavlja profesionalni razvoj.

Studij će trajati ukupno dva semestra, a njegovim završetkom polaznici će ukupno steći 60 ECTS bodova. Ovaj studijski program će ostvariti visoku razinu povezanosti između teorijskog i praktičnog pristupa, predstavljajući brojne praktične primjere i načine rješavanja određenih poslovnih situacija. Uz to, stalno će se prilagođavati potrebama na tržištu što će ga činiti posebno atraktivnim jer će polaznicima omogućiti usvajanje suvremenih teorijskih i praktičnih znanja u području upravljanja u zdravstvenim organizacijama te ostvarivanju samostalnosti polaznika u primjeni menadžerskih vještina u zdravstvenim organizacijama.

Na poslijediplomski specijalistički studij Menadžment zdravstvenih organizacija mogu se upisati studenti koji su završili sveučilišni diplomski studij i stekli najmanje 300 ECTS bodova ili sveučilišni dodiplomski studij prema ranijim propisima, poslijediplomski specijalistički i znanstveni studij iz odgovarajućeg akademskog područja (prirodne znanosti, biomedicinu i zdravstvo, tehničke znanosti, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti i interdisciplinarne znanosti). Studenti koji su završili sveučilišni diplomski/dodiplomski studij izvan polja ekonomije imat će pripremnu nastavu definiranu posebnom odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Inicijator implementacije ovog studijskog programa i budući voditelj studija je izv. prof. dr. sc. Željko Mateljak s Ekonomskog fakulteta u Splitu, koji je ujedno i bio predsjednik Povjerenstva za njegovu izradu.