Novosti - Sve novosti

Sve novosti

EasyDNNNews

Anketni upitnik pod naslovom "Percepcija etičnosti poslodavaca od strane studenata Sveučilišta u Splitu" za potrebe izrade Završnog rada studenta EFST

27. svibnja 2021. | Izdvojeno

Poštovani,

Istraživanje pred Vama provodi se za potrebe izrade Završnog rada studenta Ekonomskog fakulteta u Splitu, pod naslovom "Percepcija etičnosti poslodavaca od strane studenata Sveučilišta u Splitu".

Anketni upitnik, pored demografskih pitanja, uključuje i pitanja kojima se ispituje etičnost odnosa poslodavaca prema studentima zaposlenicima (poštivanje radnog vremena, redovita isplata plaće i sl.) te eventualne neetične prakse u vidu diskriminacije, uznemiravanja i sl.

Anketa je ANONIMNA i dobrovoljna te će se prikupljeni podaci koristiti isključivo u sumarnom obliku, za statističku obradu.
Procijenjeno vrijeme potrebno za ispunjavanje anketnog upitnika je 10 minuta, a anketi mogu pristupiti i bivši studenti Sveučilišta u Splitu koji su za vrijeme studija bili zaposleni kao studenti.

link:  https://forms.gle/fCEVXrW53VHjgEAg6