Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Sve novosti

Objava stegovne mjere opomena pred isključenje

16. svibnja 2017. | Stegovna odgovornost
Zvonimiru Pranjiću, Matični broj: 4159465, studentu Fakulteta, izrečena je stegovna mjera opomena pred isključenje, radi počinjenja teške povrede "upotreba nedopuštenih pomagala na provjerama znanja". Stegovna mjera objavljuje se na mrežnim stranicama Fakulteta na vrijeme od dva (2) mjeseca od dana objave.
Ispiši