Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Sve novosti

Natječaj stručna praksa 2017

1. rujna 2017. | Studij

INTERNI NATJEČAJ ZA UPIS IZBORNOG PREDMETA
STRUČNA PRAKSA
u akademskoj godini 2017./2018.

Sukladno čl. 4. Pravilnika o stručnoj praksi Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu raspisuje se interni natječaj za upis izbornog predmeta Stručna praksa.

Rok za prijavu na interni natječaj je od 05. rujna do 15. rujna 2017. godine.

Prijave studenata na interni natječaj zaprimaju se kroz e-prijavni obrazac .

Napomena:
Studenti preddiplomskog studija Poslovne ekonomije koji su u postupku odabira smjera treće godine, a žele se prijaviti na Interni natječaj za upis stručne prakse, trebaju poslati  elektroničku poruku s navedenim svojim  imenom, prezimenom i brojem indeksa na email help@efst.hr najkasnije do 15.09.2017. čime se prijava smatra pravovaljanom.
Studenti koji prema zahtjevu natječaja žele priložiti još i odgovarajuće potvrde, trebaju ih skenirane priložiti na istu elektroničku poruku.

Na interni natječaj se mogu prijaviti samo oni studenti koji temeljem stanja položenih ispita 15. rujna 2017. mogu u redovitom upisu (do 60±3 ECTS-a) upisati izborne predmete treće godine preddiplomskog studija ili izborne predmete druge godine diplomskog studija.

Selekcijski postupak se provodi uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

 • ECTS ponderirani prosjek ocjena sa studija (raspon od 2,0 do 5,0 bodova),
 • Plaćeni rad (uz potvrdu poslodavca); 0,1 bod za svaku potvrdu; maksimalno 0,3 boda,
 • Dobrovoljna neplaćena stručna praksa ili volontiranje (uz potvrdu organizatora); 0,1 za svaku potvrdu; maksimalno 0,3 boda,
 • Studentska natjecanja (uz potvrdu organizatora); 0,1 bod za svaku potvrdu; maksimalno 0,3 boda,
 • Poznavanje stranih jezika - samo za studije: Turizam; Turizam i hotelijerstvo; Turističko poslovanje:
  • Strani jezik položen u okviru studijskog programa boduje se temeljem umnoška prosječne ocjene (raspon od 2,0 do 5,0 bodova) i pondera 0,3,
  • Strani jezik položen na edukacijama izvan studijskog programa fakulteta boduje se temeljem umnoška razine (razina A – 2,0 boda, razina B - 3,5 boda, razina C – 5,0 bodova) i pondera 0,3
  • Bodovi za svaki pojedini strani jezik zbrajaju se za izračun ukupnog broja bodova za poznavanje stranih jezika.

U cilju bodovanja po kriterijima 2, 3, 4 i 5b student je dužan na e-prijavni obrazac koji će biti oglašen na mrežnim stranicama Fakulteta uploadati skenirane neophodne potvrde.

Rezultati selekcijskog postupka bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta 20. rujna 2017. godine.

Studenti koji nemaju Stručnu praksu kao izborni predmet u studijskom programu (Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment) mogu se prijaviti na natječaj, međutim, stručna praksa neće zamijeniti niti jedan izborni predmet, već će biti priznata samo u dopunskoj ispravi.

Dokumenti za preuzimanje

Ispiši