Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Sve novosti

Objava stegovne mjere opomena pred isključenje

5. prosinca 2017. | Stegovna odgovornost

Zdravki Bilan, Broj indeksa: 1143085, izrečena je stegovna mjera opomena pred isključenje, radi počinjenja teške povrede "vidljivost uključenog ili neuključenog mobilnog telefonskog uređaja ili drugog telekomunikacijskog uređaja tijekom provjere znanja". Stegovna mjera objavljuje se na mrežnim stranicama Fakulteta na vrijeme od dva (2) mjeseca od dana objave.

 

Mihaeli Zelenika, Broj indeksa: 4131894, izrečena je stegovna mjera opomena pred isključenje, radi počinjenja teške povrede "opotreba nedopuštenih pomagala na provjerama znanja". Stegovna mjera objavljuje se na mrežnim stranicama Fakulteta na vrijeme od dva (2) mjeseca od dana objave.

Ispiši