Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Sve novosti

Dopuna Odluke o rangiranju kandidata - ERASMUS+ osoblje u ljet.sem. a.g. 2018/2019. - EU partnerske institucije - četvrti krug Natječaja

15. travnja 2019. | Oglasi
Dopuna Odluke o rangiranju kandidata za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa na EU partnerske institucije u ljetnom semestru a.g. 2018/2019. - četvrti krug Natječaja - preuzima se niže.

Dokumenti za preuzimanje