Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Sve novosti

(ažurirano) Stručna praksa u akademskoj godini 2019./2020.

10. prosinca 2019. | Studij

Svim studentima koji su akademskoj godini 2019./2020. upisali izborni predmeti Stručna praksa, na stranici https://moj.efst.hr/StudentskaPraksa/ dostupni su podaci o kontakt osobi u prihvatnoj organizaciji za Stručnu praksu i o dodijeljenom mentoru na Fakultetu.

Student mora, u dogovoru s kontakt osobom u prihvatnoj organizaciji, dogovoriti termin obavljanja Stručne prakse (mogućnost obavljanja prakse moguća je od 01. veljače 2020.).

Prije početka prakse, na stranici https://moj.efst.hr/StudentskaPraksa/ pod izbornikom "Student", studenti unose dogovorene datume početka i završetka obavljanja prakse (praksa treba trajati 176 sati odnosno 22 radna dana, https://www.efst.unist.hr/studiranje/za-studente/strucna-praksa ).

Nakon unosa datuma studenti moraju, na istoj stranici, preuzeti i odštampati dokumente

  • Uvjerenje o pohađanju stručne prakse i
  • Ocjena stručne prakse.

Prije početka obavljanja prakse obveza je da se student javi dodjeljenom mentoru na Fakultetu koji mora dati svoj potpis na dokument za Ocjenu stručne prakse. Oba dokumenta studenti trebaju donijeti u prihvatnu organizaciju.

Nakon navedenog student može pohađati Stručnu praksu u dogovorenom terminu.

Ažurirano:
Studentima kojima zbog pogreške u sustavu nije bio vidljiv mentor na Fakultetu, sada su dostupni svi podaci.

Napomena:
Ova obavijest ne odnosi se na aktivnosti vezane za Stručnu praksu - Društveno korisno učenje (DKU).
Svi studenti i mentori vezano za Stručnu praksu - DKU u ovoj akademskoj godini  bit će naknadno obaviješteni.