Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Gostujuće predavanje na temu: "Godišnja prijava poreza na dohodak“

31. svibnja 2022. | Izdvojeno, Razno, Događanja
Gostujuće predavanje na temu: "Godišnja prijava poreza na dohodak“

U utorak, 31.05.2022., na Ekonomskom fakultetu u Splitu (Cvite Fiskovića 5) s početkom u 16:15 h (Dvorana 4), u sklopu ciklusa gostujućih predavanja stručnjaka iz prakse, predavanje će održati struč. spec. oec. Domagoj Vukušić.

Tema predavanja: "Godišnja prijava poreza na dohodak“

Domagoj ima višegodišnje iskustvo rada u Poreznoj upravi na poslovima utvrđivanja poreza i doprinosa građana. Također obavlja upravne i druge stručne poslove kao što su utvrđivanje poreza, doprinosa i drugih davanja  za sve kategorije poreznih obveznika. Za građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju. Radi na stručnim poslovima u svezi uredskog poslovanja i vodi evidencije vezane uz opće poslove za potrebe PU.

Predavanje je otvoreno i za javnost, a prisutni će imati  priliku postavljati pitanja i razgovarati s gostom te saznati sve što ih zanima o oporezivanju dohotka ''iz prve ruke''.

Ciljevi