Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Odluka o usvajanju Financijskog plana Ekonomskog fakulteta u Splitu za 2023. godinu, s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

9. prosinca 2022. | Javna nabava

.d.

Dokumenti za preuzimanje