Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Sve novosti

Upis kolegija na engleskom jeziku u a.g. 2018/2019.

3. rujna 2018. | Upisi, Studij

U a.g. 2018/2019. studentima Fakulteta nudi se mogućnost upisa slijedećih kolegija na engleskom jeziku: 

  • Preddiplomski studij: Poslovno komuniciranje, Poslovni informacijski sustavi, Poduzetništvo, Menadžment ljudskih resursa, Menadžment, Poslovno planiranje, Međunarodna ekonomija 1, Istraživanje tržišta, Regionalna ekonomija, Suvremene ekonomske teorije, Gospodarstvo Hrvatske, Marketing destinacije, Elektroničko poslovanje, Poduzetničko planiranje, Financijske institucije i tržišta, Financijski menadžment 1, Hotelski informacijski sustavi, Uvod u turizam, Strategije marketinga i Statistička analiza. 
  • Diplomski studij: Poslovno odlučivanje, Upravljanje promjenama, Krizni menadžment, Višedimenzijski informacijski sustavi, Marketing menadžment, Ekonomska politika EU, Politička ekonomija globalizacije, Posebni oblici turizma, Revizija, Financijsko modeliranje, Međunarodni financijski menadžment, Upravljanje marketingom javnih i neprofitnih organizacija, Projektiranje organizacije i Strateški menadžment.

Uvjet za izvođenje kolegija na engleskom jeziku je minimalno upisanih 5 studenata. Navedeni kolegiji, izvodili bi se na oba jezika, hrvatskom i engleskom. 

Odabir opcije upisa kolegija na engleskom jeziku bit će moguć prilikom predupisa. Potiču se studenti, osobito oni koji se u nastavku studija planiraju prijaviti za studijski boravak u inozemstvu, da upišu kolegij na engleskom jeziku. Opcija upisa kolegija na engleskom jeziku dodatno će se bodovati prilikom prijave za odlazak na studijski boravak. Interakcija sa stranim studentima te korištenje i poboljšanje znanja jezika struke neke su u nizu prednosti upisa kolegija na engleskom jeziku.