Novosti - Sve novosti

Sve novosti

UPIS KOLEGIJA NA ENGLESKOM JEZIKU U A.G. 2022/2023.

14. rujna 2022. | Studij

U a.g. 2022/2023. studentima se nudi mogućnost upisa slijedećih kolegija na engleskom jeziku: 

Preddiplomski studij: Poslovno komuniciranje, Ponašanje potrošača, Poduzetništvo, Računovodstvo, Menadžment ljudskih resursa, Menadžment, Istraživanje tržišta, Regionalna ekonomija, Suvremene ekonomske teorije, Urbana ekonomija, Marketing destinacije, Elektroničko poslovanje, Financijske institucije i tržišta, Financijski menadžment 1, Hotelski informacijski sustavi, Uvod u programiranje, Uvod u turizam, Ekonomika prometa, Marka u tržišnom poslovanju, Strategije marketinga i Statistička analiza. 

Diplomski studij: Upravljanje promjenama, Korporacijsko restrukturiranje, Krizni menadžment, Ekonomska politika EU, Politička ekonomija globalizacije, Posebni oblici turizma, Turizam i okoliš, Revizija, Poslovno odlučivanje, Financijsko modeliranje, Statističke metode, Međunarodni financijski menadžment, Marketing menadžment, Marketinška komunikacija, Upravljanje marketingom javnih i neprofitnih organizacija, Metodologija ekonomskih istraživanja, Strateški menadžment, Ekonomika okoliša, Monetarni sustav i monetarna politika EU i Upravljanje pametnim gradom.

Uvjet za izvođenje kolegija na engleskom jeziku je minimalno upisanih 10 studenata. Predviđeno je da se navedeni kolegiji izvode na oba jezika (hrvatskom i engleskom) osim kolegija Posebni oblici turizma koji bi se izvodio samo na engleskom jeziku. Kolegiji Poslovno odlučivanje, Statističke metode, Metodologije ekonomskih istraživanja i Urbana ekonomija na engleskom jeziku izvodili bi se u ljetnom semestru, a kolegij Statistička analiza na engleskom jeziku izvodio bi se u zimskom semestru. 

Odabir opcije upisa kolegija na engleskom jeziku bit će moguć prilikom predupisa. Potiču se studenti, osobito oni koji se u nastavku studija planiraju prijaviti za studijski boravak u inozemstvu, da upišu kolegij/e na engleskom jeziku. Opcija upisa kolegija na engleskom jeziku dodatno se boduje prilikom prijave za odlazak na studijski boravak. Interakcija sa stranim studentima te korištenje i poboljšanje znanja jezika struke neke su u nizu prednosti upisa kolegija na engleskom jeziku.

Više o ovakvoj nastavi za studente koji stvaraju prilike pročitajte na poveznici: http://www.efst.unist.hr/o-fakultetu/novosti/oglasi/nastava-na-engleskom-jeziku-za-studente-koji-stvaraju-prilike .