Novosti - Upisi

Upisi

Upisi

Upis kolegija na engleskom jeziku u a.g. 2017/2018.

21. kolovoza 2017. | Upisi

U a.g. 2017/2018. studentima Fakulteta nudi se mogućnost upisa slijedećih kolegija na engleskom jeziku:

  • Preddiplomski studij:

Poslovno komuniciranje, Poslovni informacijski sustavi, Ponašanje potrošača, Poduzetništvo, Menadžment ljudskih resursa, Menadžment, Međunarodna ekonomija 1, Istraživanje tržišta, Regionalna ekonomija, Teorije razvoja, Urbana ekonomija, Suvremene ekonomske teorije, Gospodarstvo Hrvatske, Marketing destinacije, Elektroničko poslovanje, Poduzetničko planiranje, Financijske institucije i tržišta, Financijski menadžment 1, Povijest ekonomske misli, Hotelski informacijski sustavi, Uvod u turizam, Makroekonomija 1, Mikroekonomija 1, Strategije marketinga, Upravljanje regionalnim razvojem, Prostorna ekonomija i Statistička analiza.

  • Diplomski studij:

Poslovno odlučivanje, Upravljanje promjenama, Obalna ekonomija i okoliš, Krizni menadžment, Ekonomska politika EU, Metodologija ekonomskih istraživanja, Politička ekonomija globalizacije, Posebni oblici turizma, Turizam i okoliš, Revizija, Kompenzacijski menadžment, Europske ekonomske integracije, Međunarodni financijski menadžment, Makroekonomski menadžment, Marketinška komunikacija, Upravljanje marketingom javnih i neprofitnih organizacija, Projektiranje organizacije, Planiranje u makroekonomskim sustavima i Strateški menadžment.

Uvjet za izvođenje kolegija na engleskom jeziku bit će minimalno upisanih 5 studenata. Navedeni kolegiji izvodili bi se na oba jezika, hrvatskom i engleskom.

Odabir opcije upisa kolegija na engleskom jeziku bit će moguć prilikom predupisa. Potiču se studenti, osobito oni koji se u nastavku studija planiraju prijaviti za studijski boravak u inozemstvu, da upišu kolegij na engleskom jeziku. Opcija upisa kolegija na engleskom jeziku dodatno će se bodovati prilikom prijave za odlazak na studijski boravak. Interakcija sa stranim studentima te korištenje i poboljšanje znanja jezika struke neke su u nizu prednosti upisa kolegija na engleskom jeziku.

Ispiši