Novosti - Upisi - Pregled

Pregled

EasyDNNNews

Ažurirane upute za pristup aplikaciji za upis na preddiplomski sveučilišni i preddiplomski stručni studij u akademskoj godini 2021./2022.

21. srpnja 2021. | Upisi

Upisi u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih  stručnih studija obavljat će se isključivo na temelju rang lista Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), 22. i 23. srpnja 2021. godine na stranici:

https://robin.efst.hr/brucosi/index.php

Važne napomene i upute:

Za prvi ulazak u sustav, nakon unosa OIB-a kliknite na "Pošaljite mi pristupni kod". Isti će biti poslan na Vašu e-mail adresu prema Vašoj prijavi u sustavu za državnu maturu!

Pravo na upis imaju samo oni kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi pojedinog studijskog programa Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Splitu. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

Molimo Vas da sve podatke unesete pažljivo i točno.

Tijekom rada u aplikaciji moguće je napraviti privremenu odjavu. Svi do tada uneseni podaci ostat će pohranjeni u sustavu.

Upis je izvršen tek kada su svi podaci uneseni u sustav i kad je odabrana opcija "Predaj formular na obradu". Obavijest o upisu dobiti ćete na Vašu e-mail adresu. Ako ne dobijete obavijest o upisu trebate ponovno pristupiti unosu podataka i provesti postupak do kraja.

Ukoliko imate pitanja ili problema s prijavom možete nam se obratiti na help@efst.hr ili na telefone: (021) 430618; (021) 430790; (021) 430608; (021) 430607;

Pristup aplikaciji za upis će biti moguć od 22. srpnja 2021. godine u 0:00 sati do 23. srpnja 2021. godine u 15:00 sati.

Za upis je potrebno priložiti skenirane PDF kopije sljedećih dokumenata:

 1. (PDF) svjedodžba o položenoj državnoj maturi (ukoliko maturalna svjedodžba nije predignuta ista se može predati u rujnu)
 2. (PDF) domovnica izdana od strane državne matice ili putem aplikacije e-Građani
 3. (PDF) rodni list izdan od strane državne matice ili putem aplikacije e-Građani
 4. (PDF) presliku obje strane važeće osobne iskaznice (ne treba ovjeravati) ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu , treba priložiti presliku potvrde o prebivalištu
 5. (PDF) dokaz o uplati troškova upisa (plaćaju svi pristupnici)
 6. (PDF) dokaz o uplati školarine trebaju dostaviti samo pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na izvanredni studij i pristupnici koji su već studirali u statusu redovitog studenta na nekom od studija koji se izvode na visokim učilištima u RH)
 7. (PDF) ostale dokaze po potrebi trebaju dostaviti samo pristupnici koji dokazuju svoj status studenta invalida ili branitelja ili ...

Za izradu studentske iskaznice je potrebno priložiti fotografije JPG:

 1. (JPG) fotografija za dokumente veličine 35 mm x 45 mm (ovo treba biti fotografija kao za dokumente) Fotografija koju ste učitali i potpis moraju odgovarati fotografiji i potpisu na osobnoj iskaznici.
 2. (JPG) fotografija vašeg potpisa na čistoj bijeloj podlozi

Napomena: Originali dokumenata moraju biti dostupni na upit.

Pojedinačni dokument ne smije biti veći od 2MB. Dokumenti se ne mogu brisati. Međutim nova verzija će zamjeniti raniju. PDF format je uobičajeni format prilikom skeniranja. Cijeli dokument kojeg skenirate (npr svjedodžba državne mature) treba biti u jednoj datoteci, nikako ne smije biti u nekoliko fotografija.

Svaki pristupnik je dužan poštom poslati svoju fotografiju veličine 35 mm x 45 mm zajedno sa čitko ispisanim imenom, prezimenom i svojom adresom te brojem mobitela na adresu Fakulteta:

EKONOMSKI FAKULTET
(za Referadu)
Cvite Fiskovića 5
21000 SPLIT

Podatci za uplatu:

 • Primatelj: Ekonomski fakultet u Splitu
 • IBAN: HR5723900011100015220
 • Model: 00
 • Poziv na broj odobrenja:
  • preddiplomski sveučilišni studij – redoviti studenti: 2110
  • preddiplomski sveučilišni studij - izvanredni studenti:2112
  • preddiplomski stručni studij: 2120

INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije obratite se Studentskoj referadi svakim radnim danom:

Nabava kompleta knjiga za prvu godinu studija:

Za akademsku godinu 2021./22. Fakultet je pripremio pakete obavezne udžbeničke literature za preddiplomske i stručne studije koji će se izvoditi na Fakultetu. Radi pravovremenog osiguranja potrebne količine udžbenika i isto tako nastavka dosadašnje prakse da se studentima ovog Fakulteta omogući nabava udžbenika po znatno povoljnijim cijenama od onih u redovnoj prodaji (popust do 50%), kao i radi sprječavanja nedopuštene prodaje i distribucije izdanja koja su zaštićena autorskim pravima, Fakultet nudi studentske pakete knjiga.

Ponudu udžbenika dostavljamo na e-mail, a dostupna je i u knjižnici EFST-a, kao i u fotokopirnici ECOFAX.“