Novosti - Upisi - Pregled

Pregled

EasyDNNNews

Upisi na razlikovne programe u Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Upisi na razlikovne programe u Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Želite se prebaciti sa stručne na sveučilišnu vertikalu? Završili ste preddiplomski studij neekonomskog smjera i želite upisati diplomski specijalistički stručni studij iz Menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Splitu? Završili ste studij ekonomskog smjera u trajanju kraćem od tri godine prije bolonjskog sustava studiranja i želite nastaviti svoj put u visokom obrazovanju? Upišite razlikovni program u Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih, steknite uvjete za upis odgovarajućeg diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Splitu i otvorite sebi nove mogućnosti. Novi horizonti čekaju da se istraže. Nikad nije kasno za dobre odluke! Jer život je učenje.

Prijave su otvorene do 18. rujna 2020. godine. Detalje o pojedinom razlikovnom programu koji vas zanima pronađite ovdje.