Novosti - Izdvojeno

Izdvojeno

Izdvojeno

Odluka o obvezi korištenja studentske adrese elektroničke pošte s domene Fakulteta

25. travnja 2018. | Studij

Na temelju članka 28. Statuta Ekonomskog fakulteta u Splitu te članka 40. Pravilnika o studijima i sustavu studiranja Ekonomskog fakulteta u Splitu, dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Maja Fredotović, dana 24. travnja 2018. godine, donijela je

ODLUKU

Članak 1.

(1) Svi studenti Ekonomskog fakulteta u Splitu (dalje u tekstu: Fakultet) obvezni su u službenoj komunikaciji sa nastavnicima i/ili suradnicima i/ili službama Fakulteta koristiti studentsku adresu elektroničke pošte (e-mail) s domene Fakulteta (@efst.hr ili @live.efst.hr), koja im je dodijeljena prilikom upisa u prvu godinu studiranja. 

(2) E-mail poruke koje studenti pošalju s drugih e-mail adresa nastavnici i/ili suradnici i/ili službe Fakulteta neće uzimati u obzir.

Članak 2.

Studenti iz članka 1. ove Odluke imaju pravo i obvezu besplatnog korištenja studentske adrese elektroničke pošte isključivo za vrijeme trajanja studiranja na Fakultetu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DEKANICA:
Prof. dr. sc. Maja Fredotović

Dokumenti za preuzimanje