Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija

MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA 

Naziv studijskog programa Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment zdravstvenih organizacija
Nositelj / sunositelj Ekonomski fakultet u Splitu / Medicinski fakultet u Splitu
Trajanje 2 semestra
ECTS bodovi 60
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni/a specijalist/ica menadžmenta zdravstvenih organizacija (univ. spec. oec.)

Nastavni plan i program Nastavni plan i program
Studijski elaborat Studijski elaborat
Broj pristupnika 30
Školarina 37.500,00 HRK
Voditelj/suvoditelj studija Izv. prof. dr. sc. Željko Mateljak / Prof. dr. sc. Katarina Vukojević