Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija

Trajanje: 3 semestara
ECTS bodovi: 90
Opis studija: Opis PDS poslovna ekonomija
Nastavni plan i program: Specijalistički_PDS_Poslovna ekonomija
Vrsta studija: Sveučilišni specijalistički studij
Smjerovi:
  • Menadžment,
  • Marketing,
  • Financijski menadžment,
  • Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
  • Računovodstvo
Mogućnost nastavka studija: Nastavak na doktorskom studiju pri Ekonomskom fakultetu u Splitu, te na ostalim srodnim doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu ustrojenim po načelima Bolonjske deklaracije
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Specijalist ekonomije (spec. oec.)
Broj pristupnika: 10

 

Uvjeti za upis

Na Sveučilišni specijalistički studij Poslovna ekonomija mogu se prijaviti:

  • osobe koje su završile sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u polju ekonomije,
  • osobe koje su završile neki drugi sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij izvan polja ekonomije uz obvezu polaganja tri razlikovna predmeta.

Voditeljica studija: Izv.prof.dr.sc. Marina Lovrinčević