Poslijediplomski - Natječaj za specijalističke studije

Natječaj za specijalističke studije

NATJEČAJ za upis na poslijediplomske specijalističke studije

 

Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija

Smjerovi:

 • Regije i okoliš
 • Europske integracije
 • Upravljanje makroekonomijom
 • Novac i financije

Poslijediplomski specijalistički studij Poslovna ekonomija

Smjerovi:

 • Menadžment
 • Marketing
 • Financijski menadžment
 • Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 • Računovodstvo 

Uvjeti za prijavu

Na natječaj se mogu prijaviti:

 • pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u polju ekonomije,
 • pristupnici koji su završili neki drugi sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij izvan polja ekonomije uz obvezu polaganja tri razlikovna predmeta,
 • pristupnici kojima je do završetka poslijediplomskog stručnog studija u polju ekonomije ostala samo izrada i obrana magistarskog rada, pri čemu im se priznaje do 70 ECTS bodova.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni specijalist ekonomije (univ. spec. oec.)

Natječaj za akademsku godinu 2017./2018. je zaključen. 

Trajanje studija

3 semestra / 90 ECTS

Broj slobodnih mjesta: 11 pristupnika 

U slučaju da se za pojedini studij prijavi više kandidata od prethodno navedenih kvota, prioritet upisa odredit će se na temelju rezultata selekcijskog postupka.

Prijave

Prijave se podnose poštom(preporučeno) uz naznaku: Natječaj za PDS, ili osobno na adresi:

Ekonomski fakultet u Splitu
Centar za poslijediplomske studije
Cvite Fiskovića 5
21 000 Split

Prijava mora sadržavati:

 • Popunjeni obrazac prijave
 • Ovjerenu kopiju diplome
 • Prijepis ocjena
 • Kopiju domovnice; za strane državljane odgovarajući dokument
 • Životopis

Cijena studija

 • 45.000,00 kn za pristupnike koji su završili diplomski ili dodiplomski studij u polju ekonomije

 • 52.000,00 kn za pristupnike koji su završili diplomski ili dodiplomski studij izvan polja ekonomije 

Mogućnosti plaćanja

 • Jednokratno prilikom upisa uz 5% popusta
 • Na rate, prva rata (1/2 školarine) pri upisu, a druga tijekom narednih 12 mjeseci

Studij će se izvoditi ako se prijavi dovoljan broj kandidata.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru PDS-a Ekonomskog fakulteta na navedenoj adresi, odnosno na:
e-mail: pds@efst.hr
telefon: 021/430-720, Web: www.efst.unist.hr