Centar za poslijediplomske studije

Poštovane kolegice i kolege,

početak nastave drugog semestra planiran je 01. rujna 2023. godine. 

Raspored za II. semestar bit će objavljen na stranici studija i na platformi Moodle najkasnije do 01. srpnja 2023. godine.

Centar za poslijediplomske studije