Stručni studij Menagement malog poduzeća

Trajanje: 3 godine
ECTS bodova: 180
Uvjeti za upis:
 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine
 • položena državna matura
  • Hrvatski jezik - razina B
   Pristupnicima koji su državljani zemalja članica EU, a koji su državnu maturu položili na materinjem (stranom ) jeziku, umjesto predmeta Hrvatski jezik, bodovat će se uspjeh ostvaren na položenom materinjem (stranom) jeziku
  • Engleski jezik - razina B
   U slučaju da je pristupniku engleski jezik bio jezik srednjškolskog obrazovanja (materinji jezik), umjesto predmeta Engleski jezik vrednovat će se prvi položeni Strani jezik kojeg je pristupnik položio na državnoj maturi.
  • Matematika - razina B
Razredbeni postupak:
 • Prijave za upis: www.postani-student.hr
 • Pravo na upis stječu pristupnici koji se prijave i potvrde namjeru upisa na odabrani studij prema redosljedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote
 • Pristupnik koji ne ostvari pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao gubi pravo upisa
Vrsta studija: preddiplomski stručni studij
Nastavni programi: Nastavni programi
Ishodi učenja:

GENERIČKI ISHODI UČENJA STUDIJA

 • Koncizno i argumentirano izložiti stavove i spoznaje, ideje, probleme i rješenja
 • Analizirati poslovne probleme primjenom kvantitativnih metoda i IKT
 • Razviti komunikaciju i suradnju u različitim poslovnim situacijama u domaćem i međunarodnom okruženju
 • Riješiti poslovne zadatke poštujući principe etičnosti i društvene odgovornosti

OPĆI ISHODI UČENJA STUDIJA

 • Identificirati i povezati poslovne aktivnosti malog poduzeća
 • Skicirati poslovnu ideju
 • Osmisliti plan poslovanja u cjelini i u pojedinim segmentima
 • Predložiti organizaciju poslovanja malog poduzeća s aspekta temeljnih funkcija poslovanja
Ishodi učenja smjera na III godini studija:

Manadžment

 • Klasificirati menadžerske vještine i mogućnost njihove primjene u malom poduzeću
 • Analizirati financijske pokazatelje poslovanja malog poduzeća i izraditi financijski plan
 • Analizirati kritične čimbenike razvoja novih proizvoda

Marketing

 • Preispitati koncepte i spoznaje o ponašanju potrošača/kupaca/korisnika
 • Skicirati projekt istraživanja tržišta za profitne/neprofitne/javne organizacije
 • Analizirati provođenje specifičnih marketinških aktivnosti na tržištu

Financije

 • Razlikovati metode analize financijskih izvještaja i investicijske analize
 • Razlikovati usluge financijskih institucija, funkcije financijskih tržišta i vrste poreza
Mogućnosti nastavka studija: Završetkom stručnog studija ekonomije student može nastaviti studij na ovom Fakultetu na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, odnosno drugom stručnom ili diplomskom studiju na ovom i drugim fakultetima i sveučilištima u zemlji i inozemstvu uz eventualne razlike predmeta/bodova koji proizlaze iz specifičnosti različitih programa, što se propisuje aktima sveučilišta i/ili fakulteta.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: Stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, ukoliko zakonom ne bude drugačije propisano.