Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

Aktivnosti međunarodne suradnje Fakulteta odnose se na:

  • iniciranje i intenziviranje međunarodne suradnje s akreditiranim visokoobrazovnim institucijama u Europi i diljem svijeta,
  • poticanje razmjene znanja kroz aktivnosti mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnoga osoblja, te
  • sudjelovanje u međunarodnim projektima u području istraživanja i visokog obrazovanja.

Sveučilište u Splitu i Ekonomski fakultet - Split sklopili su niz bilateralnih sporazuma s partnerskim visokoobrazovnim institucijama u Europi i u svijetu.

Mobilnost studenata odvija se putem bilateralnih i multilateralnih sporazuma te programa mobilnosti ERASMUS+, Erasmus Mundus i CEEPUS.

Mobilnost osoblja odvija se putem bilateralnih i multilateralnih sporazuma, programa mobilnosti CEEPUS, ERASMUS+, Erasmus Mundus i Euraxess.