CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je program akademske razmjene studenata i sveučilišnih nastavnika visokoobrazovnih institucija Srednje i Istočne Europe, zemalja potpisnica Ugovora. Temelji se na multilateralnom Ugovoru o uspostavljanju suradnje u području obrazovanja i usavršavanja u sklopu Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije. Program je započeo 1994. godine, a trenutačno je na snazi ugovor CEEPUS III, potpisan 2011. godine za razdoblje od sedam godina. Ugovor CEEPUS III naglasak stavlja na razvoj združenih studija  i na suradnju u okviru 9. prioritetnog područja "Ljudi i vještine" Strategije EU-a za Podunavlje (EUSDR).

Zemlje potpisnice Ugovora su Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009/2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, a Moldavija se pristupila u akademskoj godini 2011/2012..

Program CEEPUS prvenstveno ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža. CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje dvije države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža (slobodnjaci, odnosno freemoveri). 

Zemlje potpisnice Ugovora svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti u valuti „jedan mjesec stipendije“. Zemlje također određuju iznose stipendija za različite kategorije stipendista, kao i ostala prava CEEPUS-ovih stipendista (primjerice, besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje). Stipendije ovise o standardu života u pojedinoj zemlji i moraju biti dostatne za potrebe mobilnosti. Studenti su također izuzeti plaćanja školarine.

Fakultet je partner u CEEPUS III Mreži:

CIII-RS-0065-11-1617 - Intelligent Automation for Competitive Advantage.  Koordinator Mreže je Sveučilište u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Odjel za industrijsko inžinjerstvo i menadžment. Studenti i nastavno osoblje Fakulteta mogu se prijaviti za mobilnost na slijedeće visokoobrazovne institucije:

  • University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management

  • Graz University of Technology, Institute of Industrial Management and Innovation Research

  • University of Applied Sciences Technikum Wien, Degree of Programm Mechatronics/Robotics

  • CAMPUS 02 University of Applied Sciences Graz, Degree Programmes in Automation Technology & Degree Programmes in Information Technologies & Business Informatics

  • Budapest University of Technology and Economics, Department of Telecommunications

  • Cracow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering

Sve informacije o obilježjima programa CEEPUS i načinu prijave dostupne su na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU:    

Iznosi stipendije mogu se pronaći na mrežnim stranicama programa  , odabirom pojedine države na naslovnici portala.

Poveznica na informacije o pripremama za mobilnost, prijavi i o samoj aktivnosti mobilnosti studenata Fakulteta