Erasmus MUNDUS

Erasmus MUNDUS je program Europske unije kojem je osnovni cilj podizanje kvalitete visokog obrazovanja i promocija međunarodnog dijaloga kroz mobilnost i akademsku suradnju.

Provodi se kroz 3 aktivnosti:

  • Aktivnost 1 - združeni diplomski i doktorski studiji i stipendiranje kandidata zainteresiranih za studiranje/poučavanje na istima.

  • Aktivnost 2 - partnerstva između visokih učilišta iz EU koja provode studij Erasmus Mundus (odabran kroz aktivnost 1) i visokih učilišta u trećim zemljama (svim ostalim zemljama).

  • Aktivnost 3 - promidžbene aktivnosti visokog obrazovanja kao npr. internacionalizacija visokih učilišta ili međusobno priznavanje kvalifikacija između visokih učilišta iz EU i visokih učilišta iz trećih zemalja.

Od 2014. godine Sveučilište u Splitu sudjeluje kao partner u slijedećim konzorcijima unutar Aktivnosti 2 (dolazna i odlazna mobilnost):

- LOT 2: TECH-WB - GreenTech: Smart and Green Technologies for Innovative and Sustainable Societies in Western Balkans
- LOT 2: SUNBEAM - Structured UNiversity mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macroregion

Natječaj raspisuje koordinator konzorcija. Prijave konzorciju u okviru Ciljne skupine 1 – TG1 kandidati vrše on-line na mrežnim stranicama projekata. Mobilnost kandidata s institucija EU partnera moguća je samo prema partnerskim institucijama Zapadnog Balkana. Ovisno o projektu, natječaji se raspisuju u prosincu/siječnju za mobilnosti s početkom od rujna/listopada (ne vrijedi za kategorije post-doc, nastavno i nenastavno osoblje koje svoj boravak dogovaraju izravno s institucijom domaćin). Sve informacije o projektima i proceduri prijave na natječaje te odabiru kandidata dostupne su na mrežnim stranicama projekata. 

Ukratko o projektima: 

GREEN-TECH-WB

Koordinator: Universidade de Vigo, Španjolska

Mrežna stranica projekta: http://green-tech-wb.uvigo.es/

Natječaj za a.g. 2016/2017. otvoren je do 25. ožujka 2016.g..

TRAJANJE MOBILNOSTI
Preddiplomska razina: 6 mjeseci
Diplomska razina: 10 mjeseci
Doktorska razina: -
Post-Doc: -
Nastavno/nenastavno osoblje: 1 mjesec

FINANCIJSKA POTPORA
- 1.000,00 EUR/mjesečno za studente preddiplomskih i diplomskih studija
- 1.500,00 EUR/mjesečno za studente doktorskih studija
- 1.800,00 EUR/mjesečno za Post-Doc
- 2.500,00 EUR/mjesečno za nastavno i nenastavno osoblje


SUNBEAM

Koordinator: Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italija

Mrežna stranica projekta: http://www.sunbeam.univpm.it/EN/home

Natječaj za a.g. 2016/2017. otvoren je do 5. veljače 2016.g.. 

TRAJANJE MOBILNOSTI
Preddiplomska razina: minimalno jedan semestar do 10 mjeseci
Diplomska razina: minimalno jedan semestar do 24 mjeseca
Doktorska razina: od 6 do 36 mjeseci
Post-Doc: od 6 do 10 mjeseci
Nastavno/nenastavno osoblje: minimalno 1 do maksimalno 3 mjeseca

FINANCIJSKA POTPORA
- 1.000,00 EUR/mjesečno za studente preddiplomskih i diplomskih studija
- 1.500,00 EUR/mjesečno za studente doktorskih studija
- 1.800,00 EUR/mjesečno za Post-Doc
- 2.500,00 EUR/mjesečno za nastavno i nenastavno osoblje


Napomena za oba projekta: na mrežnim stranicama provjeriti dostupna područja i trajanje mobilnosti