ERASMUS+

ERASMUS+ je novi program Europske unije za razdoblje 2014 - 2020 usmjeren jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Erasmus+ zamijenio je sedam programa: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima), a po prvi put uveo je i podršku području sporta. Sve informacije o programu dostune su na: www.mobilnost.hr

Mladi koji studiraju ili se osposobljavaju u inozemstvu, ne samo da stječu znanja u određenim disciplinama, već i jačaju ključne transverzalne vještine koje poslodavci izuzetno cijene. Studija Europske komisije o utjecaju EU programa razmjene studenata Erasmus pokazuje da diplomirani studenti s međunarodnim iskustvom puno bolje prolaze na tržištu rada. Poveznica na objavu Europske komisije . 

Erasmus+ koordinator Ekonomskog fakulteta u Splitu je Danijela Coppola, Stručna savjetnica Fakulteta za međunarodnu suradnju.

Natječaj za dodjelu ERASMUS+ financijske potpore raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu i to za:

  • studijski boravak (SMS), u veljači-ožujku za mobilnost u oba semestra ili zimski/ljetni semestar nastupajuće a.g., a u rujnu za mobilnost u ljetnom semestru nastupajuće a.g.;

  • stručnu praksu (STP), više puta tijekom a.g. za mobilnost u tekućoj a.g., a počevši od svibnja i za mobilnosti u nastupajućoj a.g.;

  • održavanje nastave (STA) i stručno usavršavanje (STT) djelatnika, u travnju-svibnju za mobilnost u nastupajućoj a.g. te u prosincu/siječnju za ljetni semestar tekuće a.g..

Poveznica na informacije o pripremama za mobilnost, prijavi i o samoj aktivnosti mobilnosti studenata Fakulteta

Poveznica na mrežne stranice Sveučilišta u Splitu