Udruge i zanimljivosti - Klub dobrovoljnih darivatelja krvi - DDK EFST - Akcije darivanja krvi u 2022.g.

Akcije darivanja krvi u 2022.g.

Kontakt

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi „Ekonomski fakultet u Splitu“

poziva studente i zaposlenike na akciju dragovoljnog darivanja krvi na Ekonomskom fakultetu koja će se održati 

17. svibnja 2022.g. (utorak) u vremenu od 9:30 do 13:30 sati u Dvorani D2 (na prvom katu)

Pozivamo sve naše dosadašnje i buduće darivatelje krvi da se odazovu akciji darivanja krvi.

Hvala na plemenitom i humanom činu, kojim spašavate nečiji život!

 

Zahvaljujem na vašem odazivu,

Jelica Fabris, Predsjednica Kluba