Znanost i razvoj - Znanstveni projekti - Poljoprivreda na područjima visoke prirodne vrijednosti: Učenje, inovacije i znanje

Poljoprivreda na područjima visoke prirodne vrijednosti: Učenje, inovacije i znanje

Enter Title

High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge

Program / Programme: Obzor 2020 / Horizon 2020
Akronim projekta / Project acronym: HNV-Link
Početak projekta / Starting date 01/04/2016
Trajanje u mjesecima / Duration in months: 36
Mrežne stranice projekta / Project web pages:
 

Projekt Poljoprivreda na područjima visoke prirodne vrijednosti: Učenje, inovacije i znanje započeo je u travnju 2016. godine, a financiran je iz programa Europske Unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet   u sklopu ovog projekta pruža znanstvenu i stručnu potporu lokalnim akcijskim grupama LAG 5, LAG Brač i LAG Škoji u provedbi  projekta.

Članovi tima Ekonomskog fakulteta u Splitu koji sudjeluju u realizaciji ovog projekta su:  prof. dr. sc. Maja Fredotović, doc. dr. sc. Slađana Pavlinović, dr. sc. Blanka Šimundić, doc. dr. sc. Vinko Muštra te dipl. oec. Ivana Botica, volonterka na projektu.

Procijenjeno je da ćepo ovom projektu biti odobreno ukupno 2.230.218,38 €, od čega će 9.250 € biti dodijeljeno Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Poljoprivreda na područjima visoke prirodne vrijednosti (PPVPV) podrazumijeva  „ona područja u Europi na kojima je poljoprivreda glavni oblik korištenja zemlje i na kojima poljoprivreda podržava ili je povezana ili s visokom raznolikošću vrsta i staništa ili s prisutnošću vrsta od posebnog interesa za očuvanje u Europi, ili oboje“.  Ta područja su važna sastavnica europske poljoprivrede posebno po pitanju bioraznolikosti, kulturnog krajolika, teritorijalne kohezije, kvalitete proizvoda i zaposlenosti, a prijeti im napuštanje, degradacija te ekonomska i socijalna marginalizacija. Upravo zbog izbjegavanja daljnje degradacije i nestanka poljoprivrednih područja visoke prirodne vrijednosti, povećanja njihove socio-ekonomske održivosti te očuvanja njihove prirodne vrijednosti, uspostavljena je mreža područja visoke prirodne vrijednosti, odnosno osmišljen HNV-Link projekt.

Ovaj projekt je financiran iz programa Europske Unije za istraživanje i inovacije „Obzor 2020“, Ugovor o subvenciji br. 696391
 

Project “High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge” has started in April 2016 and it has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme.

University of Split, Faculty of Economics (EFST) within this project provides scientific and professional support to the local action groups LAG 5, LAG Brač and LAG Škoji in the project implementation.

Faculty of Economics Split team members who participate  in this project realization are prof. dr. sc. Maja Fredotović, doc. dr. sc. Slađana Pavlinović, dr. sc. Blanka Šimundić, doc. dr. sc. Vinko Muštra and dipl. oec. Ivana Botica, a project volunteer.

The estimated eligible costs of the project are EUR 2,230,218.38 of which 9,250 EUR are dedicated to Faculty of Economics in Split.

High nature value (HNV) farmland designates “those areas in Europe where agriculture is a major land use and where that agriculture supports, or is associated with, either a high species and habitat diversity or the presence of species of European conservation concern, or both”. Those areas are an important component of European agriculture, particularly in terms of biodiversity, cultural landscape, territorial cohesion, quality products and employment, and they are threatened by abandonment, degradation, economic and social marginalisation. In order to avoid further degradation and disappearance of HNV farming, to increase their socio-economic viability and to maintain their natural value, HNV areas network was established videlicet HNV-Link project was created.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 696391