Obrane radova

  • Javna obrana završnog rada Danijela Kukoča s temom "Valorizacija nemonetarnih pozitivnih učinaka infrastrukturnih projekata u vodnom sektoru u Splitsko – dalmatinskoj županiji", održat će se 01. travnja 2019. godine u 10:00 sati / Vijećnica 4, pred Povjerenstvom u sastavu:
  1. Prof. dr. sc. Maja Fredotović, predsjednica
  2. Doc. dr. sc. Vinko Muštra, mentor
  3. Doc. dr. sc. Blanka Šimundić, članica