Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Sve novosti

Natječaj za Erasmus+ studijski boravak na ADA University u Baku – Azerbajdžan

16. October 2019. | Oglasi

Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj za dodjelu financijske potpore studentima za odlazak na studijski boravak u okviru ERASMUS+ programa, ključne aktivnosti 1 (KA107) - omotnica ENI- Azerbajdžan, ADA University, Baku.

Rok za prijavu je 30. listopada 2019.g.

Studenti koji se žele prijaviti na Natječaj trebaju:

- pažljivo pročitati Tekst natječaja i vezane dokumente ,

- pažljivo proučiti sadržaj mrežnih stranica Fakulteta "Mobilnost studenata"

- pažljivo pročitati pripadajuće članke (od 143. do 159.) Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na EFST-u

- proučiti sadržaj mrežnih stranica visokoobrazovnih institucija na koje se želi ostvariti studijski boravak, preliminarno odabrati kolegije do minimalno ukupno 20 ECTS bodova odgovarajuće razine studija (prediplomske ili diplomske) te ih naznačiti u prijavnom obrascu Natječaja,

Poveznice na:

Academic Catalogue 2019/2020

Handbook for International Students - ADA University

- period boravka u prijavnom obrascu naznačiti prema podatku naznačenom u akademskom kalendaru institucije domaćin za a.g. 2019/2020,

- na standardiziranom obrascu Fakulteta zatražiti odobrenje prijave za studentsku mobilnost i osobno ga dostaviti ERASMUS+ koordinatorici Fakulteta, Danijeli Coppola, zajedno s kompletiranom natječajnom dokumentacijom.

Nepotpuna i netočno popunjena natječajna dokumentacija bit će odbijena.

Jedan od dodatnih kriterija sastavnice  prilikom rangiranja kandidata je da srednja ocjena iz obveznih kolegija Poslovni engleski jezik nije niža od 3,0. Ukoliko student ne udovoljava kriteriju, jezične kompetencije treba potvrditi nekom od međunarodno priznatih diploma. U obzir se uzimaju slijedeće diplome i uspjesi na njima postignuti:

• IELTS (International English Language Testing System) – najmanje razina 6 (band 6)

• TOEFL internet based test  IBT 60

• BEC (Business English Certificate) – razina Vantage i razina Higher

• Cambridge English: First (FCE) - ocjena A

• Cambridge English: Advanced (CAE)

• Cambridge English: Proficiency (CPE)

Kopija certifikata/potvrde prilaže se natječajnoj dokumentaciji. Ukoliko student u trenutku prijave na Natječaj nema traženi certifikat/potvrdu, isti treba dostaviti fakultetskoj ERASMUS+ koordinatorici najkasnije do roka za prijavu na instituciju domaćin. Navedenim certifikatima dodan je i besplatan ERASMUS+ OLS test, za koji se student, nakon rezultata selekcije kandidata, treba javiti kolegici u ERASMUS+ Ured Sveučilišta, Ani Marinovic na: ana.marinovic@unist.hr i zatražiti upute za pristup testu. Rezultat testa ne smije biti manji od B2.  

Za dodatne informacije i eventualne nejasnoće, nakon pažljivo proučenog naznačenog sadržaja, studenti se mogu obratiti ERASMUS+ koordinatorici Fakulteta, Danijeli Coppola, Aneks zgrade Fakulteta, kabinet br. 237 i na email: dcoppola(na)efst.hr .

Uskoči u avanturu zvanu mobilnosti! Izazovi se. Razmijeni se. Promijeni se. Obogati svoj i tuđi život.