Novosti - Sve novosti

Sve novosti

EasyDNNNews

Istraživanje: Percepcija o kriznom menadžmentu – studija slučaja utjecaja pandemije COVID-19

19. April 2021. | Studij, Razno
Istraživanje: Percepcija o kriznom menadžmentu – studija slučaja utjecaja pandemije COVID-19

U svrhu izrade diplomskog rada na Ekonomskom fakultetu u Splitu provodi se istraživanje na temu Percepcija o kriznom menadžmentu – studija slučaja utjecaja pandemije COVID-19.  Vaše sudjelovanje u anketi je iznimno važno kako bi se dobile potpune informacije vezane za navedenu temu. Stoga Vas molimo da odvojite 10 minuta i uključite se u ovo istraživanje popunjavanjem upitnika koji je pred Vama. Vaši odgovori koristit će se isključivo u znanstveno-istraživačke svrhe, te će dobiveni rezultati biti prikazani grupno. Sudjelovanje u anketi je u potpunosti anonimno te se od vas neće tražiti privatni podaci. Anketi pristupite na LINKU.