Research - old - Research and publications

Research and publications

Znanost i razvoj

Uvod

Znanstveni i istraživački rad oduvijek su bili među osnovnim polugama, ali i žarišta razvitka Ekonomskog fakulteta u Splitu. Fakultet je, od samog osnivanja, okupljao veliki broj istraživača na temeljnim, primijenjenim i razvojnim projektima kako na području poduzeća i poslovne ekonomije, tako i na području nacionalnog gospodarstva i regionalnog razvitka, posebice obalnih područja. Znanstvena i istraživačka djelatnost Fakulteta objedinjuje se kroz Centar za međunarodnu suradnju i potporu znanstvenoistraživačkom radu.

Znanstveno-istraživački i stručni rad odnosi se na:

 • Temeljna, razvojna i primijenjena istraživanja
 • ekspertize i recenzije
 • stručne studije
 • savjetodavne usluge.

Misija centra

Doprinositi razvoju znanosti, kao i poticanju razvoja konkurentnog gospodarstva regije i RH temeljenog na znanju, uz aktivnu ulogu u jačanju partnerstva svih sudionika razvojnog procesa.

Ciljevi centra

 • razvitak znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti Ekonomskog fakulteta i Sveučilišta u Splitu;
 • podrška gospodarskom razvitku na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini,
 • unapređenje međunarodne suradnje i uključivanja Ekonomskog fakulteta i Sveučilišta u Splitu u Europsku istraživačku mrežu (ERA).

Znanstveni, istraživački i stručni rad provodi se u više različitih segmenata:

 • znanstveni rad na unapređivanju pojedinih znanstvenih i znanstveno-nastavnih disciplina kroz individualni i timski rad nastavnika i suradnika Ekonomskog fakulteta u Splitu;
 • znanstveni rad na temeljnim, razvojnim i primijenjenim istraživanjima financiranih od hrvatskih znanstvenih institucija;
 • međunarodni projekti;
 • projekti i usluge naručeni od strane vanjskih korisnika,
 • međunarodni i domaći znanstveni i stručni skupovi u organizaciji ili su-organizaciji Ekonomskog fakulteta u Splitu.