Efekti ekonomskih katastrofa - Novosti

Radovi

Rad 1

Ćorić, B. (2017), Changes in Output Volatility in International Historical Perspective. Rad je prijavljen za objavljivanje u časopisu citiranom u Current Contents bazi časopisa, te se nalazi u postupku recenzije.

 

Rad pod nazivom: Ćorić, B. Variations in Output Volatility: Evidence from International Historical Data prihvaćen je za objavu u časopisu Economics Letters (časopis indeksiran u bazama CC i WoS).