Fakultet - Organizacija - Knjižnica - Europski dokumentacijski centar

Europski dokumentacijski centar

Enter Title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK - SUBOTA 10-14

Telefon: 021 430-689

e-mail: edc@efst.hr

 

OSOBLJE

Knjižnično osoblje, sukladno obavljanju stručnih poslova formalne i sadržajne obrade knjižnične građe, pružanja informacija, pretraživanja i usluga posudbe obavljaju i poslove Europskog dokumentacijskog centra. Europski dokumentacijski centar je otvoren za sve građane i dosputan je široj javnosti.

 

MISIJA

Promicanje, razvijanje, podučavanje, istraživanje i diseminacija studijskih i istraživačkih djelovanja i znanja u području europskih integracija i vrijednostima na kojima se temelji Europska unija.

Sudjelovanje u raspravama o EU kao i suradnja s drugim europskim informacijskim službama i mrežama za prijenos informacija u okviru javnih informacijskih djelovanja mreže Europe Direct.

 

USLUGE

Primarna djelatnost EDC-a je informiranje građana o Europskoj uniji te diseminacija službenih publikacija i dokumenata Europske unije. Zbirka tiskanih publikacija dostupna u otvorenom pristupu u prostoriji  EDC-a pri Knjižnici Fakulteta.

Knjižnjično osoblje pruža stručnu pomoć u razvijanju potrebnih informacijskih vještina pri pretraživanju, korištenju i vrednovanju  zbirke digitalnih izvora iinformacija te baza podataka pa su u tu svrhu korisnicima osogurana i 4 računala u prostorijama EDC-a, te 7 računa u prostorijama čitaonice.

Organiziranje radionica, predavanja i drugih oblika u svrhu povećanja razine  slobodnog pristupa  izvorima informacija vezanih uz europske integracije i interesima kako akademskoj zajednici tako i ostalim građanima.