Kontakt

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Ekonomski fakultet

Centar za međunarodnu suradnju i
potporu znanstvenoistraživačkom radu

 

Cvite Fiskovića 5
21 000 Split

Centar za međunarodnu suradnju i potporu znanstvenoistraživačkom radu

Ime i Prezime Radno mjesto Kabinet Kontakt
Josip Grgić, dipl. oec.

Stručni savjetnik za potporu
znanstvenoistraživačkom radu

A240

Telefon: (021) 430 650
Faks:     (021) 430 701
E-pošta: jgrgic [at] efst.hr