Znanost i razvoj - Područja ekspertize

Područja ekspertize

Područja ekspertize

Fakultet obavlja znanstveni, istraživački i stručni rad, te pruža ekspertne usluge iz područja:

 • malo i srednje poduzetništvo;
 • razvoj i upravljanje projektima;
 • poslovno planiranje;
 • planovi restrukturiranja;
 • investicijsko i marketinško planiranje;
 • upravljanje ljudskim resursima;
 • dizajniranje organizacije poduzeća;
 • upravljanje promjenama;
 • međunarodna trgovina;
 • bankarstvo i financije;
 • računovodstvo i korporativne financije;
 • oblikovanje troškovnih modela kod reguliranih djelatnosti;
 • razvitak i upravljanje institucijama;
 • lokalni i regionalni razvitak;
 • prostorna i urbana ekonomija;
 • upravljanje okolišem;
 • strukturni fondovi EU;
 • studije (pred)izvodljivosti, investicijske studije i cost-benefit analiza.