Fakultet - Kontakt podaci

Kontakt podaci

Kontakt podaci

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
Cvite Fiskovića 5
21000 Split

OIB: 84477684422 
IBAN: HR5723900011100015220

MB: 3119076

Info-pult Fakulteta

Tel: +385 (0)21 430 600

Dekanat

E-pošta: dekanat@efst.hr
Tel: +385 (0)21 430 601
Fax: +385 (0)21 430 701

Studentska referada

Info pult službe referade
E-pošta: info.pult@efst.hr
Tel: +385 (0)21 430 790

Preddiplomski sveučilišni studij i Preddiplomski stručni studij
E-pošta: preddiplomski@efst.hr
Tel: +385 (0)21 430 608

Diplomski sveučilišni i diplomski specijalistički stručni studiji
E-pošta: diplomski@efst.hr
Tel: +385 (0)21 430 609

Voditeljica preddiplomskih, stručnih i diplomskih studija
Javorka Bagarić, dipl. oec.
Tel: +385 (0)21 430 754

Centar za poslijediplomske studije

Voditeljica
Marina Katić Smoljo, dipl. oec.

Tel: +385 (0)21 430 720
E-pošta: pds@efst.hr

Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Stručna suradnica u Centru za cjeložovotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Franka Meštrov, mag. oec.

Tel: +385 (0)21 430 651

Fax: +385 (0)21 430 701
E-Pošta: cjelozivotno@efst.hr

Tajništvo Fakulteta

Tajnica fakulteta
Dubravka Granić, dipl. iur.

Tel: +385 (0)21 430 619
Fax: +385 (0)21 430 701
E-Pošta: dgranic@efst.hr