Programi mobilnosti

Mobilnost studenata i nastavnika je jedan od ciljeva organiziranja visokoškolskog obrazovanja prema načelima bolonjskog procesa. 

Mobilnost pojedincu pruža iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju. Studije provedene na europskoj razini potvrđuju da pojedince s inozemnim iskustvom poslodavci smatraju donositeljima kvalifikacija i znanja koja pridonose konkurentnosti.

Vrste mobilnosti :

1.      za studente:

  • studijski boravak

  • stručna praksa

2.      Za nastavno osoblje:

  • održavanje nastave

  • stručno usavršavanje

3.      Za nenastavno osoblje:

  • stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje kod nastavnog i nenastavnog osoblja može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:

  • pohađanje strukturiranog tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji inozemne visokoobrazovne ustanove,
  • rad prema modelu job-shadowing, tj. praćenja rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih aktivnosti,
  • jezični trening usmjeren na profesionalne potrebe sudionika.

Kod mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja Europska komisija stavlja naglasak na mobilnost koja omogućava razvoj pedagoških vještina i vještina stvaranja kurikuluma. 

Mobilnost studenata i osoblja odvija se kroz bilateralnu i multilateralnu suradnju te programe CEEPUS i ERASMUS+.

Studenti doktorskog studija Fakulteta, mobilnost mogu ostvariti i u okviru mreže CESEENET.

Informacije o vrstama mobilnosti, pripremnim radnjama, prijavi i odlasku na mobilnost studenata Fakulteta 

Mobilnost istraživača potiče se kroz program EURAXESS.