Udruge i zanimljivosti - Klub dobrovoljnih darivatelja krvi - DDK EFST

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi - DDK EFST

Kontakt

Dana 12. prosinca 2014. g. osnovan je Klub dobrovoljnih darivatelja krvi (DDK EFST), koji dva puta godišnje među studentima i radnicima Fakulteta organizira akciju prikupljanja krvi za potrebe Kliničkog bolničkog centra Split.

 

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi
“EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU”

Cvite Fiskovića 5, 21000 Split, Hrvatska
Tel: 021 430 747
email: jelica.fabris@efst.hr

OIB: 52508873833
IBAN: HR2424070001100520008