Obzor 2020

Obzor 2020 (Horizon 2020)  novi je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinio aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).

Cilj novog okvirnog programa je doprinijeti ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

Misao vodilja programa je nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

Struktura programa temelji se na tri glavna prioriteta:

1. Izvrsna znanost (Excellent Science) - daje podršku kroz stipendije za vrhunske istraživače u „plavo nebo istraživanja“, jačanje obuke,vještina  i prilika za razvoj karijere, ulaganja u nove tehnologije i EU istraživačku infrastrukturu. Prijaviti se mogu istraživači iz svih zemalja svijeta bez obzira na dob, uključujući istraživače koji započinju svoja  neovisna istraživanja.

2. Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership) - za cilj ima učiniti Europu privlačnijom lokacijom za ulaganja u istraživanja i inovacije ulaganjem u industrijsku  tehnologiju, biotehnologiju, nanotehnologiju i svemirsku tehnologiju, napredne materijale, informacijske i komunikacijske tehnologije, naprednu proizvodnju i obradu, stvaranje novih radnih mjesta, pristup rizičnim financijama te potpora inovativnim malim poduzećima.

3. Društveni izazovi (Societal Challanges) - hvataju se u koštac s glavnim pitanjima koja utječu na život europskih građana. Povećati će se učinkovitost istraživanja i inovacija u odgovarnju na ključne društvene izazove.  Ulagat će se u zdravstvo, demografske promjene i blagostanje, sigurnost hrane, održivu poljoprivredu, istraživanje mora i pomorstva, bio gospodarstvo, učinkovitu i čistu energiju, pametni  „zeleni“ promet, klimu, učinkovite resurse i sirovine.

Prijaviti se mogu sve države članice Europske unije (EU 28), države kandidatkinje (Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija, Turska) te potencijalne države kandidatkinje (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo) u skladu s općim uvjetima i načelima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije. Prijaviti se mogu i odabrane treće zemlje koje zadovoljavaju posebne uvjete.

Traženje partnera

Većina istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u Obzoru 2020. odnosi se na prijavu suradničkih projekata u kojima sudjeluju minimalno tri pravna subjekta iz tri različite zemlje. Umrežavanje s partnerima na projektu najčešće je putem osobnih kontakata, zajedničkog prethodnog sudjelovanja na projektu ili prilikom prisustvovanja na znanstvenim i stručnim skupovima te konferencijama umrežavanja (brokerage event).

Prilikom traženja partnera za sudjelovanje na projektima Obzora 2020. postoje i brojne mogućnosti putem partnerskih platformi. Na mrežnim stranicama Europske komisije CORDIS uspostavljena je partnerska platforma za sva tematska područja putem koje je moguće pronaći partnere prema određenim područjima istraživanja te objaviti vlastiti partnerski profil za prijavu projekata u okviru Obzora 2020.

Traženje partnera moguće je i putem tematskih projekata nacionalnih osoba za kontakt u svrhu potpore i umrežavanja prema pojedinim područjima Obzora 2020. Istraživači i dionici iz područja društvenih i humanističkih znanosti putem NET4SOCIETY mreže mogu koristiti on-line alate za traženje partnera Partner Search  te mogućnosti povezivanja putem Research Directoryja. Enterprise Europe Network Cooperation Opportunities Database objavljuje profile međunarodnih tvrtki i istraživačkih organizacija u svrhu pronalaženja partnera za bilateralnu poslovnu, inovacijsku i tehnološku suradnju.

Nacionalne osobe za kontakt pružaju potporu potencijalnim sudionicima u projektima u procesu traženja partnera za sudjelovanje na projektima Obzora 2020. te daju sve potrebne informacije tijekom cijelog projektnog ciklusa. Kontakti nacionalnih osoba za kontakt prema pojedinim područjima nalaze se na službenom nacionalnom portalu za Obzor 2020: http://www.obzor2020.hr/obzor2020-kontakt.

Nacionalne službene stranice: http://www.obzor2020.hr/ 

Službene stranice Europske komisije: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en