Za studente - Studenti s invaliditetom

Studenti s invaliditetom

Povjerenik za studente s invaliditetom Ekonomskog fakulteta

Sveučilište u Splitu je  osnovalo Ured za studente s invaliditetom u kojem studenti mogu dobiti informacije na licu mjesta, kao i putem telefona te e-pošte. Ured kroz svoje aktivnosti studentima nudi i izravnu pomoć pri rješavanju specifičnih problema koji se mogu pojaviti tijekom studiranja, te tako predstavlja mehanizam za osiguravanje jednakih mogućnosti.

Studente s invaliditetom opisujemo kao sve studente koji zbog bolesti ili oštećenja (bez obzira na rješenje o invalidnosti) imaju teškoća u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti. To uključuje studente:

- s oštećenjima vida
- s oštećenjima sluha
- s tjelesnim invaliditetom
- s višestrukim oštećenjima
- s kroničnim bolestima (dijabetes, astma, epilepsija, alergije…)
- sa psihičkim poremećajima i bolestima (shizofrenija, depresija…)
- s teškoćama u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD i sl.)
- s ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija.

Za više informacija, molimo posjetite: http://www.unist.hr/studiranje-u-splitu/ured-za-studente-s-posebnim-potrebama

Kako bi se sadašnjim i budućim studentima s invaliditetom osigurali uvjeti za kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje te uspješno studiranje, Sveučilište u Splitu je imenovalo posebne povjerenike/koordinatore na pojedinim sastavnicama kako bi olakšali komunikaciju između studenata s invaliditetom i nastavnog te administrativnog osoblja na pojedinoj sastavnici. Povjerenicima se studenti mogu obratiti radi ostvarivanja svojih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita, te za bilo kakva druga pitanja i informacije.

Povjerenik za studente s invaliditetom Ekonomskog fakulteta u Splitu je gđa Sanja Perasović koju možete kontaktirati na e-mail: sanja.perasovic@efst.hr ili telefon 021/430 601.