Fakultet - Radna tijela i povjerenstva Fakulteta

Radna tijela i povjerenstva Fakulteta

Text/HTML

Stalna radna tijela Fakulteta

Povjerenstvo za statutarna pitanja

 1. Prof. dr. sc. Željko Mrnjavac
 2. Prof. dr. sc.  Branka Marasović
 3. Dubravka Granić, dipl. iur.

Povjerenstvo za studentske molbe i žalbe

 1. Daniela Vukušić, dipl. iur.
 2. Izv. prof. dr. sc. Sandra Pepur
 3. Izv. prof. dr. sc. Anita Talaja
 4. Izv. prof. dr. sc.  Marija Šimić Šarić
 5. Izv. prof. dr. sc. Maja Mihaljević Kosor
 6. Anđela Vranješ, student
 7. Robert Rukčić, student.

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

 1. Prof. dr. sc. Maja Ćukušić
 2. Prof. dr. sc. Nikša Alfirević
 3. Prof. dr. sc.  Mirela Mihić
 4. Izv. prof. dr. sc. Lana Kordić
 5. Ivana Gizdić, dipl. prof.
 6. Anđela Vranješ, student.

Etičko povjerenstvo

 1. Izv. prof. dr. sc. Marina Lovrinčević
 2. Prof. dr. sc. Biljana Crnjak-Karanović
 3. Dr. sc. Magda Pašalić
 4. Izv. prof. dr.sc. Vladimir Šimić
 5. Nikolina Mužinić, student.

Povjerenstvo za programe cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih

 1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Tadić, predsjednica
 2. Izv. prof. dr. sc. Slavko Šodan
 3. Doc. dr. sc. Goran Dedić
 4. Prof. dr. sc.  Ivica Pervan
 5. Dr. sc. Sanja Marinov Vranješ.

Povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u stegovnom postupku za teške i osobito teške povrede radne obveze

 1. Prof. dr. sc. Branka Ramljak
 2. Izv. prof. dr. sc. Bruno Ćorić
 3. Prof. dr. sc. Mario Jadrić.

Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja

 1. Izv. prof. dr. sc. Vinko Muštra, predsjednik (po položaju dekana)
 2. Prof. dr. sc. Lidija Petrić
 3. Prof. dr. sc. Zdravka Aljinović
 4. Prof. dr. sc. Branka Marasovic
 5. Prof. dr. sc. Maja Ćukušić
 6. Izv. prof. dr. sc. Smiljana Pivčević
 7. Prof. dr. sc. Branka Ramljak.

Povjerenstvo za utvrđivanje stegovne odgovornosti studenata

 1. Izv. prof. dr. sc. Smiljana Pivčević, predsjednica
  zamjenik: Prof. dr. sc. Branka Marasović
 2. Prof. dr. sc. Marijana Ćurak
  zamjenik: izv. prof. dr. sc. Mario Pepur
 3. Izv. prof. dr. sc. Marija Šimić Šarić
  zamjenik: doc. dr. sc.  Marko Čular
 4. Jagoda Antunović, student
  zamjenik: Robert Rukčić, student
 5. Viktorija Urlić, student
  zamjenik: Nikolina Mužinić, student.

Povjerenstvo za odlučivanje o upisu prijelazom sa drugog visokog učilišta

 1. Izv. prof. dr. sc. Smiljana Pivčević
 2. Izv. prof. dr. sc.  Ivana Bulog
 3. Dubravka Granić, dipl. iur.

Odbor za unapređenje kvalitete

 1. Prof. dr. sc. Branka Marasović, voditelj po položaju (prodekan za poslovanje)
 2. Jelica Fabris, mag. oec.
 3. Izv. prof. dr. sc. Smiljana Pivčević
 4. Prof. dr. sc. Maja Ćukušić
 5. Izv. prof. dr. sc. Ivan Matić
 6. Jagoda Antunović, student
 7. Antonio Marin Žarnić, student
 8. Dr. sc. Merica Pletikosić, vanjski član.

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava kvalitete

 1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Bilić, predstavnik nastavnog osoblja
 2. Izv. prof. dr. sc. Danijela Garbin Praničević, predstavnik nastavnog osoblja
 3. Dr. sc. Gorana Duplančić Rogošić, predstavnik nastavnog osoblja
 4. Marina Katić Smoljo, dipl. oec., predstavnik nenastavnog osoblja
 5. Robert Rukčić, predstavnik studenata.

Knjižnični odbor

 1. Ivana Gizdić, dipl. prof., voditeljica po položaju (voditeljica Knjižnice)
 2. Prof. dr. sc.  Maja Ćukušić
 3. Prof. dr. sc.  Dražen Derado
 4. Prof. dr. sc.  Dragana Grubišić
 5. Anđela Vranješ, student.

Radna tijela i povjerenstva Fakulteta

Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika

ECTS povjerenik

Povjerenstvo za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja

 1. Prof. dr. sc. Ivica Pervan,
  zamjenik Doc. dr. sc. Marko Čular
 2. Prof. dr. sc. Danica Bakotić,
  zamjenik Izv. prof. dr. sc. Silvia Golem
 3. Izv. prof. dr. sc. Daniela Garbin Praničević,
  zamjenik: Izv. prof. dr. sc. Mario Pepur
Ako je jedna od stranaka u postupku student, u Povjerenstvu sudjeluje i član iz reda studenata:
 1. Robert Rukčić, student
  zamjenik Viktorija Urlić, student