Cjeloživotno obrazovanje - Kako donijeti investicijsku odluku?

Kako donijeti investicijsku odluku?

investicijske odlike cco

Osnove primjene analitičkih tehnika prilikom donošenja investicijskih odluka

Prijave su otvorene do 19. veljače 2024. godine putem online obrasca (otvara se u novom prozoru)!

Za prijave do 12. veljače 2024. godine ostvarite 20% popusta!

Program će se održati uživo, na Ekonomskom fakultetu. 

PREUZMITE BROŠURU!

PROCES PRIJAVE ZA UPIS NA EDUKACIJU

Korak 1:  Ispuniti elektronsku prijavnicu (otvara se novom prozoru preglednika)

Korak 2:   Dostaviti potvrdu uplate putem e-maila cjelozivotno@efst.hr do naznačenog roka i prema uputama naznačenim u Odluci o cijeni seminara.

Napomene:

 • Minimalan broj polaznika: 7
 • Maksimalan broj polaznika: 20
 • Edukacija se pokreće ukoliko se prijavi minimalan broj polaznika

SVRHA EDUKACIJE
Program je namijenjen svim zainteresiranim investitorima u financijske instrumente s naglaskom na dionice. Prilagođen je malim privatnim ulagateljima koji su zainteresirani sudjelovati na tržištu kapitala, ali nemaju adekvatno ekonomsko znanje. Po uspješnom završetku programa, polaznik će dobiti uvid u temeljne vrste financijske imovine u koje se može ulagati (valute, robe, vrijednosni papiri), u analitičke tehnike koje se koriste prilikom donošenja investicijskih odluka te u konačnici u načine donošenja odluka o ulaganju na temelju fundamentalne i tehničke analize. Cjelokupni program bit će popraćen analizama na konkretnim primjerima dionica s domaćeg i stranog tržišta kapitala. Tijekom programa polaznici će imati mogućnost izrade vlastitih analiza odabranih dionica te komentiranje istih od strane predavača.

CILJEVI EDUKACIJE
Osnovni ciljevi učenja obuhvaćaju stjecanje znanja o osnovnim oblicima financijske imovine te osposobljavanje sudionika za analizu poslovanja poduzeća primjenom različitih metoda i tehnika analize financijskih izvještaja te procjenu kretanja cijene vrijednosnog papira putem tehničkih indikatora.

TEME:

 • Uvod u financijska tržišta (izv.prof.dr.sc. Josip Visković - 1h);
 • Trgovanje na tržištu kapitala – Zagrebačka burza (izv.prof.dr.sc. Josip Visković - 2h);
 • Računovodstveni okvir za financijsku analizu (prof.dr.sc.Tina Vuko - 3h);
 • Metode i tehnike financijske analize (izv.prof.dr.sc. Slavko Šodan - 1h);
 • Analiza putem pokazatelja poslovanja (izv.prof.dr.sc. Slavko Šodan - 2h);
 • Modeli i metode vrednovanja dionica (izv.prof.dr.sc. Slavko Šodan - 3h);
 • Osnovni koncepti tehničke analize (mr. sc. Stjepan Laća - 2h);
 • Tehnički indikatori (mr. sc. Stjepan Laća - 1h);
 • Dodatni elementi tehničke analize (mr. sc. Stjepan Laća - 1h)
 • Definiranje strategije ulaganja (mr. sc. Stjepan Laća - 2h);
 • Donošenje odluka na temelju fundamentalne i tehničke analize (mr. sc. Stjepan Laća - 1h).

 

KORISTI EDUKACIJE:

 • Stjecanje osnovnih znanja o vrstama financijske imovine.
 • Osposobljavanje za financijsku analizu poslovanja poduzeća i utvrđivanje fundamentalne vrijednosti poduzeća.
 • Osposobljavanje za tehničku analizu dionica.
 • Primjena osnovnih analitičkih tehnika za donošenje investicijskih odluka.
 • Stjecanjem novih financijskih znanja i unaprjeđivanje vlastitih vještina u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada.

 

KOME JE EDUKACIJA NAMIJENJENA?

 • Malim ulagateljima – početnicima
 • Financijskim analitičarima
 • Pojedincima koji se u svom poslu susreću s tržištem kapitala i donošenjem odluka o investiranju.
 • Studentima koji žele proširiti svoja stečena ekonomska znanja.
 • Svima koji su zainteresirani za stjecanje novih financijskih znanja i otkrivanje prilika koje pruža tržište kapitala.

 

MJESTO I TERMINI ODRŽAVANJA EDUKACIJE

 • 26. veljače 2024. - 18:00 - 20:30* - (izv.prof.dr.sc. Josip Visković) - InfoLab 1 (IL2)

 • 27. veljače 2024. - 18:00 - 20:30* - (prof.dr.sc.Tina Vuko) - InfoLab 1 (IL2)

 • 28. veljače 2024. - 18:00 - 20:30* - (izv.prof.dr.sc. Slavko Šodan) - InfoLab 1 (IL2)

 • 29. veljače 2024. - 18:00 - 20:30* - (izv.prof.dr.sc. Slavko Šodan) - InfoLab 1 (IL2)

 • 01. ožujka 2024. - 18:00 - 20:30* - (mr. sc. Stjepan Laća) - InfoLab 1 (IL2)

 • 02. ožujka 2024. - 09:00 - 11:45* - (mr. sc. Stjepan Laća) - InfoLab 1 (IL2)

*Uključuje pauzu od 15 minuta.

Za lakše snalaženje posjetite virtualnu šenju EFST-a.

 

PREDAVAČI

Izv. prof. dr. sc. JOSIP VISKOVIĆ
Pročelnik je Katedre za financije (EFST) gdje je nositelj i sunositelj na više kolegija iz područja međunarodnih i monetarnih financija. Znanstveni opus čine radovi iz područja međunarodnih financija te monetarne i fiskalne politike. Sudjelovao je u izradi strategija razvoja više jedinica lokalne samouprave te Urbane aglomeracija grada Splita, a trenutno je jedan od koordinatora izrade Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine. Član je znanstvenog udruženja europskih regionalnih ekonomista (ERSA) te Američke udruge ekonomista (AEA).

 

Izv. prof. dr. sc. SLAVKO ŠODAN
Profesor na Katedri za računovodstvo i reviziju (EFST) s primarnim znanstvenim i stručnim interesom na području računovodstva fer vrijednosti, računovodstva financijskih institucija, kvalitete financijskog izvještavanja te financijske analize. Objavljuje značajan broj znanstvenih i stručnih radova u priznatim međunarodnim časopisima te sudjeluje na preko dvadeset međunarodnih skupova. Trenutno sudjeluje na projektu odobrenom od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) koji se bavi analizom kvalitete financijskog izvještavanja i kvalitete eksterne revizije listanih društava na Zagrebačkoj burzi. Ovlašteni je računovođa i aktivni član Udruženja računovođa i financijskih djelatnika te udruge Hrvatski računovođa.

 

Prof. dr. sc. TINA VUKO
Profesorica na Katedri za računovodstvo i reviziju (EFST) s primarnim znanstvenim i stručnim interesom na području kvalitete financijskog izvještavanja, kvalitete interne i eksterne revizije te financijske analize. Samostalno i u koautorstvu objavila je više od trideset radova te je sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima kao i na različitim domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima. Trenutno se u sklopu znanstvenog projekta odobrenog od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) bavi analizom kvalitete financijskog izvještavanja i kvalitete eksterne revizije listanih društava na Zagrebačkoj burzi. Aktivna je članica Europskog udruženja računovođa (European Accounting Association), Udruženja računovođa i financijskih djelatnika te udruge Hrvatski računovođa.

 

Mr.sc. STJEPAN LAĆA
Trenutno predavač na Sveučilišnom odjelu za stručne studije gdje je nositelj više kolegija iz područja financija i računovodstva. Prije ovog zaposlenja, radio je preko 15 godina na rukovodećim mjestima u području financija, investicija i računovodstva u različitim industrijama (bankarstvo, faktoring, investicijska ulaganja, autoindustrijska proizvodnja, trgovina). Između ostalog, radio je na poziciji portfolio managera u investicijskom društvu, kao glavni analitičar u investicijskom fondu i bio je u investicijskom i kreditnom odboru banke. Aktivno ulaže u hrvatske dionice i različite financijske instrumente na stranim tržištima kapitala od 2005. godine.