Cjeloživotno obrazovanje - Kako donijeti investicijsku odluku?

Kako donijeti investicijsku odluku?

investicijske odlike cco

Osnove primjene analitičkih tehnika prilikom donošenja investicijskih odluka

Prijave su otvorene do 1. lipnja 2021. godine putem online obrasca (otvara se u novom prozoru)!

Za prijave do 25. svibnja 2021. godine odobravamo 20% popusta!

PREUZMITE BROŠURU!

PROCES PRIJAVE ZA UPIS NA EDUKACIJU

Korak 1:  Ispuniti  elektronsku prijavnicu (otvara se novom prozoru preglednika)

Korak 2:   Dostaviti potvrdu uplate putem e-maila cjelozivotno@efst.hr do naznačenog roka i prema uputama naznačenim u Odluci o cijeni seminara.

Napomene:

 • Minimalan broj polaznika: 15
 • Maksimalan broj polaznika: 25
 • Edukacija se pokreće ukoliko se prijavi minimalan broj polaznika
 • Edukacija će se održati putem ZOOM platforme

SVRHA EDUKACIJE
Program je namijenjen svim zainteresiranim investitorima u financijske instrumente s naglaskom na dionice. Prilagođen je malim privatnim ulagateljima koji su zainteresirani sudjelovati na tržištu kapitala, ali nemaju adekvatno ekonomsko znanje. Po uspješnom završetku programa, polaznik će dobiti uvid u temeljne vrste financijske imovine u koje se može ulagati (valute, robe, vrijednosni papiri), u analitičke tehnike koje se koriste prilikom donošenja investicijskih odluka te u konačnici u načine donošenja odluka o ulaganju na temelju fundamentalne i tehničke analize. Cjelokupni program bit će popraćen analizama na konkretnim primjerima dionica s domaćeg i stranog tržišta kapitala. Tijekom programa polaznici će imati mogućnost izrade vlastitih analiza odabranih dionica te komentiranje istih od strane predavača.

CILJEVI EDUKACIJE
Osnovni ciljevi učenja obuhvaćaju stjecanje znanja o osnovnim oblicima financijske imovine te osposobljavanje sudionika za analizu poslovanja poduzeća primjenom različitih metoda i tehnika analize financijskih izvještaja te procjenu kretanja cijene vrijednosnog papira putem tehničkih indikatora.

TEME

 • Vrste i karakteristike financijske imovine;
 • Odrednice vrijednosti valuta i roba;
 • Otvaranje brokerskog i SKDD računa;
 • Računovodstveni okvir za financijsku analizu;
 • Metode i tehnike financijske analize;
 • Analiza putem pokazatelja poslovanja;
 • Modeli i metode vrednovanja dionica;
 • Osnovni koncepti tehničke analize;
 • Tehnički indikatori;
 • Definiranje strategije ulaganja;
 • Donošenje odluka na temelju fundamentalne i tehničke analize.

KORISTI EDUKACIJE

 • Stjecanje osnovnih znanja o vrstama financijske imovine.
 • Osposobljavanje za financijsku analizu poslovanja poduzeća i utvrđivanje fundamentalne vrijednosti poduzeća.
 • Osposobljavanje za tehničku analizu dionica.
 • Primjena osnovnih analitičkih tehnika za donošenje investicijskih odluka.
 • Stjecanjem novih financijskih znanja i unaprjeđivanje vlastitih vještina u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada.

KOME JE EDUKACIJA NAMIJENJENA?

 • Malim ulagateljima – početnicima
 • Financijskim analitičarima
 • Pojedincima koji se u svom poslu susreću s tržištem kapitala i donošenjem odluka o investiranju.
 • Studentima koji žele proširiti svoja stečena ekonomska znanja.
 • Svima koji su zainteresirani za stjecanje novih financijskih znanja i otkrivanje prilika koje pruža tržište kapitala.

TERMINI ODRŽAVANJA

07.06.2021.   17:00 - 18:30 h
08.06.2021.   17:00 - 18:30 h
09.06.2021.   17:00 - 19:45 h
10.06.2021.   17:00 - 18:30 h
11.06.2021.   17:00 - 18:30 h
14.06.2021.   17:00 - 18:30 h
16.06.2021.   17:00 - 18:30 h
17.06.2021.   17:00 - 18:30 h
18.06.2021.   17:00 - 19:45 h

PREDAVAČI

izv.prof.dr.sc. JOSIP VISKOVIĆ (EFST)
Pročelnik je Katedre za financije gdje je nositelj i sunositelj na više kolegija iz područja međunarodnih i monetarnih financija. U sklopu kolegija Međunarodni financijski menadžmet i Međunarodne poslovne financije bavi se tematikom odrednica vrijednosti valuta. Znanstveni opus čine radovi iz područja međunarodnih financija te monetarne i fiskalne politike, koji su objavljeni u priznatim međunarodnim časopisima te zbornicima radova međunarodnih znanstvenih skupova. Izlagao je radove na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Sudjelovao je u izradi strategija razvoja više jedinica lokalne samouprave te Urbane aglomeracija grada Splita, a trenutno je jedan od koordinatora izrade Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine. Član je znanstvenog udruženja europskih regionalnih ekonomista (ERSA) te Američke udruge ekonomista (AEA).

 

izv.prof.dr.sc. SLAVKO ŠODAN (EFST)
Pročelnik Katedre za računovodstvo i reviziju s primarnim znanstvenim i stručnim interesom na području računovodstva fer vrijednosti, računovodstva financijskih institucija, kvalitete financijskog izvještavanja te financijske analize. Objavljuje značajan broj znanstvenih i stručnih radova u priznatim međunarodnim časopisima te sudjeluje na preko dvadeset međunarodnih skupova. Trenutno sudjeluje na projektu odobrenom od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) koji se bavi analizom kvalitete financijskog izvještavanja i kvalitete eksterne revizije listanih društava na Zagrebačkoj burzi. Ovlašteni je računovođa i aktivni član Udruženja računovođa i financijskih djelatnika te udruge Hrvatski računovođa.

 

izv.prof.dr.sc. TINA VUKO (EFST)
Profesorica na Katedri za računovodstvo i reviziju s primarnim znanstvenim i stručnim interesom na području kvalitete financijskog izvještavanja, kvalitete interne i eksterne revizije te financijske analize. Samostalno i u koautorstvu objavila je više od trideset radova te je sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima kao i na različitim domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima. Trenutno se u sklopu znanstvenog projekta odobrenog od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) bavi analizom kvalitete financijskog izvještavanja i kvalitete eksterne revizije listanih društava na Zagrebačkoj burzi. Aktivna je članica Europskog udruženja računovođa (European Accounting Association), Udruženja računovođa i financijskih djelatnika te udruge Hrvatski računovođa.
 

mr.sc. STJEPAN LAĆA
Trenutno predavač na Sveučilišnom odjelu za stručne studije gdje je nositelj više kolegija iz područja financija i računovodstva. Prije ovog zaposlenja, radio je preko 15 godina na rukovodećim mjestima u području financija, investicija i računovodstva u različitim industrijama (bankarstvo, faktoring, investicijska ulaganja, autoindustrijska proizvodnja, trgovina). Između ostalog, radio je na poziciji portfolio managera u investicijskom društvu, kao glavni analitičar u investicijskom fondu i bio je u investicijskom i kreditnom odboru banke. Aktivno ulaže u hrvatske dionice i različite financijske instrumente na stranim tržištima kapitala od 2005. godine.