Cjeloživotno obrazovanje - Edukacija za pripremu i polaganje ispita za poreznog savjetnika

Edukacija za pripremu i polaganje ispita za poreznog savjetnika

Detaljnije o Edukaciju za pripremu i polaganje ispita za poreznog savjetnika

                                                     

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA U SURADNJI SA EKONOMSKIM FAKULTETOM U SPLITU

ORGANIZIRA 

EDUKACIJU ZA PRIPREMU I POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA


Sve je više pojedinaca i tvrtki koji  u nedostatku vremena ili specifičnih znanja ne mogu sami rješavati svoje porezne obveze, te traže stručnu pomoć poreznog savjetnika.  Da bi obavljao djelatnost poreznog savjetništva, porezni savjetnik mora ispuniti opće i posebne uvjete propisane Zakonom o poreznom savjetništvu, položiti ispit i dobiti odobrenje za rad od Hrvatske komore poreznih savjetnika. 

OPĆI I POSEBNI UVJETI PROPISANI ZAKONOM O POREZNOM SAVJETNIŠTVU:

Opći uvjeti:

 • poslovna sposobnost i zdravstveni uvjeti za državnog službenika
 • prebivalište u Hrvatskoj
 • znanje hrvatskog jezika i pisanja latiničnim pismom ili drugim jezikom i pismom koji je u službenoj uporabi na području gdje se obavlja djelatnost
 • ne kažnjavanje za određene prekršaje

Posebni uvjeti:

 • diplomirani pravnik ili ekonomist s 3 godine radnog iskustva na poreznim ili računovodstvenim poslovima
 • položen ispit za poreznog savjetnika i odobrenje za rad Hrvatske komore poreznih savjetnika                                         


ZAŠTO SE ODLUČITI ZA OVU EDUKACIJU NA EKONOMSKOM FAKULTETU U SPLITU?

 • Dugogodišnje iskustvo u provođenju navedene edukacije i ispita
 • Dugogodišnja suradnja sa Hrvatskom komorom poreznih savjetnika
 • Iskusni predavači koji su jednako fokusirani da prenesu znanje kao i na način prenošenja znanja kako bi polaznici s lakoćom pristupili stručnom ispitu.


SVRHA SEMINARA: 

Svrha edukacije je omogućiti:

 • ispravnu i efikasnu evidenciju poreznih obveza
 • pravilno iskorištavanju prava i mogućnosti iz zakonskih propisa
 • optimiziranje poreznih obveza


KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN:

 • Seminar je namijenjen osobama koja traže specijalistička znanja vezana uz poreze.                      

                        

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Program je metodološki osmišljen kroz:

 • Interaktivna predavanja
 • Vježbe  

       

 • Prijave se zaprimaju do 20. travnja 2024., izravno na  telefon 091/443-0639 ili na e-mail pervan@efst.hr
 • Početak edukacije: 03. svibnja 2024.
 • Vrijeme održavanja nastave: svibanj i lipanj 2024. godine; petkom (16-20h) i subotom (9-13h).
 • Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Splitu, Cvite Fiskovića 5, 21 000 Split i online preko Zoom aplikacije
 • Predavači: Sveučilišni profesori, porezni savjetnici i porezni inspektori
 • Napomena: Edukacija će se održati ako se prijavi dovoljan broj kandidata.
 • Informacije o ispitu: www.hkps.hr
   

SADRŽAJ PROGRAMA:
 

 • Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje (3 sata)
 • Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)
 • Porez na dobit (4 sata)
 • Porez na dohodak i doprinosi (8 sati)
 • Neizravni porezi i carine (8 sati)
 • Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)
 • Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)
 • Pravo trgovačkih društava (4 sata)
 • Subjekti porezno pravnog odnosa (2 sata)
   

CIJENA I UVJETI PLAĆANJA:

Cijena: 800€  / osoba

Način plaćanja: jednokratno prije početka seminara.

Primatelj 

Hrvatska komora poreznih savjetnika

Opis plaćanja:

Ime i prezime

IBAN (PBZ):

HKPS HR75 2340 0091 1105 29472