Novosti - Covid19

Covid19

EasyDNNNews

Uputa o provođenju epidemioloških mjera na EFST-u

21. veljače 2022. | Studij, Covid19 info
Split, 18. veljače 2022. godine

Na temelju Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID – 19 te obvezama iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, („Narodne novine“, broj 79/07 DO 143/21), Preporuci za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera za akademsku godinu 2021./2022., Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (“Narodne novine” 121/2021),  članka 28. Statuta Ekonomskog fakulteta u Splitu  dekan  izv. prof. dr. sc. Vinko Muštra donio je dana 18. veljače 2022. godine

UPUTU

o provođenju epidemioloških mjera na Ekonomskom fakultetu u Splitu

I

Ovom Uputom utvrđuju se provedba epidemioloških mjera kojih se moraju pridržavati sve osobe  koji borave unutar prostorija Ekonomskog fakulteta u Splitu počevši od 01. ožujka 2022. godine.

II

STUDENTI za ulazak/izlazak koriste isključivo glavni (južni) ulaz zgrade i pri tome ne trebaju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju kao ni studentsku iskaznicu (iksicu).

III

RADNICI za ulazak u Fakultet trebaju imati važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju.

Radnici koji imaju obvezu testiranja sukladno važećim aktima, dužni su je dostaviti  bez odlaganja nakon svakog testiranja na mail stručnom savjetniku za pravne i kadrovske poslove.

IV

POSJETITELJI, STRANKE I OSTALE OSOBE prilikom ulaska u zgradu koriste glavni (južni) ulaz Fakulteta i trebaju se javiti na Portu Fakulteta gdje  imaju obvezu predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Bez predočenja potrebne dokumentacije ne mogu boraviti u službenim prostorijama Fakulteta.

V

Sve  osobe koje borave unutar prostorija Ekonomskog fakulteta obvezne  su primjenjivati aktualne mjere i/ili upute ovlaštenih institucija za zaštitu i sprečavanje širenja epidemije bolesti COVID-19.

Obveza provođenja i pridržavanja svih mjera proizlaze iz zakonskih akata, odluka i preporuka iz područja zaštite na radu, zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.

Sve aktualnosti vezano za COVID-19 bit će objavljene na web stranici Fakulteta te će se smatrati da su svi  upoznati s istima.

VI

Obvezno je nošenje zaštitne maske za vrijeme boravka unutar Fakulteta.

VII

Napridržavanje navedenih obveza rezultirati će udaljavanjem iz zgrade Fakulteta, odnosno pokretanjem odgovarajućeg postpuka protiv radnika/studenta Fakulteta.

VIII

Uputa će biti  objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta.

Dekan

Izv. prof. dr. sc. Vinko Muštra

Dokumenti za preuzimanje