Novosti - Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava

II IZMJENA PLANA NABAVE

28. rujna 2022. | Javna nabava i financije
U prilogu objavljujemo Plan nabave za 2022. godinu objavljen na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN). Detalje Plana nabave za 2022. godinu  možete vidjeti u prilogu.