Novosti - Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava

Odluka o usvajanju Financijskog plana Ekonomskog fakulteta u Splitu za 2023. godinu, s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

30. rujna 2022. | Javna nabava i financije